Double-click to edit
Tap to edit
  • Freda
  • Foilsithe DFómh. 18, 2018

Pop-Up Gaeltacht i gCathair na Mart

(English version below)

 

Laethanta Lúcháireacha na Gaeltachta le hAthbheochan ag an gCéad Pop-Up Gaeltacht i gCathair na Mart

Nach maith is cuimhin linn na laethanta sin a chaitheamar sa Ghaeltacht agus muid óg? Pacáladh na málaí agus cuireadh siar muid chun feabhas a chur ar ár gcuid Gaeilge...is cuimhin go maith, arán baile bhean an tí, na ranganna ar maidin, spórt san iarnóin, ach an rud ab fhearr...an céilí san oíche!

‘An ndéanfaidh tú rince liom?’ ‘Déanfaidh agus fáilte!’, agus ar aghaidh linn, ag damhsa Ionsaí na hInse agus Ballaí Luimnigh. Níos déanaí, seans go mbéarfaí orainn i lár páirce ag canadh Óró Sé do Bheatha Bhaile, Trasna na dTonnta nó an ceann ba ansa linn...Niamh Cinn Óir! Do chéad uair as baile, do chéad saobhghrá...do chéad phóg, b’fhéidir??!!

Bhuel, seo do sheans na laethanta iontacha sin de spraoi agus craic a thabhairt chun cuimhne. Bí linn don chéad Pop-up Gaeltacht i gCathair na Mart, uair a rachaimid síos bóithrín na smaointe go laethanta lúcháireacha na Gaeltachta. Cuir ort do bhróga damhsa agus bíodh do chuid Gaeilge á chleachtadh agat, mar níl cead Béarla a labhairt!

Faigh amach cén Bean an Tí a bheidh agat, agus an rud is tábhachtaí...bí réidh don chraic!

Is é Aindrias de Staic a bheidh mar fhear an tí. Fear atá an-bhródúil as a dhúchas i Maigh Eo, is aisteoir, scéalaí grinn, ceoltóir agus láithreoir teilifíse é. Coinneoidh sé an tsiamsaíocht ag imeacht ar an maidhc, treoróidh sé tríd an damhsa thú, mar tá cic ard nó dhó tugtha aige féin scaití! Rinneadh cur síos air in The Scotsman mar “a wild-eyed shock of Celtic unpredictability”, agus mar sin, féadfaidh tú bheith cinnte nach oíche chiúin a bheidh ann nuair a bheidh De Staic sa teach!!

Is iad an grúpa bríomhar as Ciarraí, The Rising, a chuirfidh an ceol ar fáil. Bunaithe i mí na Samhna 2015, tá stíl faoi leith de cheol cruthaithe ag an ngrúpa seo de cheathrar. Ceol a chuirfidh gach duine ag damhsa gan amhras! Banna bríomhar fuinniúil is ea The Rising, leis na ceoltóirí Cian O'Sullivan (Fidil) Steven O' Leary (Bosca Ceoil), Seán Kelliher (Giotár) agus Thomas Barrett (Cajon/Glór).

Beidh neart ábhar iontais eile ar an oíche chun a chinntiú go mbeidh tráthnóna lán le craic agus spraoi ann. Mar sin, ar an Domhnach den deireadh seachtaine fada, an 28 Deireadh Fómhair, bígí linn in Matt Molloy's, Cathair na Mart idir 6 - 8 pm.

Tá an ócáid arna eagrú ag Gnó Mhaigh Eo i gcomhar le Togra Mhaigh Eo agus Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo mar chuid den fhéile cheoil agus ealaíon, WESTIVAL.

Gach eolas ó Ghnó Mhaigh Eo ag gno@gnomhaigheo.ie nó 094-9010140.

Ticéid agus áirithintí: www.westival.ie

 

******************************************************************************************************

The Glorious Gaeltacht Days to be revisited at Westport’s first Pop-Up Gaeltacht!

Ah, the Gaeltacht days of youth, when we’d be packed off to spend the summer brushing up on the ‘cúpla focal’... The Bean an Tí’s soda bread, ranganna in the morning (yawn), spórt in the afternoon, but the best thing of all, an céilí san oíche!

‘An ndéanfaidh tú rince liom?’ ‘Déanfaidh agus fáilte!’, and we’d be off, ag damhsa Ionsaí na hInse and Ballaí Luimnigh. Later, we might be found in a field ag canadh Óró Sé do Bheatha Bhaile, Trasna na dTonnta or the legendary Niamh Cinn Óir...Your first time away from home, your first crush ... and then, your first póg? B’fhéidir?!

Well, here’s your chance to relive those great days of spraoi agus craic. Join us for Cathair na Mart’s first ever Pop-Up Gaeltacht as we delve into the memories of summers past and go back to the glorious Gaeltacht days. Don your ‘bróga damhsa’ for the big céilí, agus brush up on your cúpla focal, mar níl céad Béarla a labhairt!

Find out what Bean an Tí you’ll be staying with, and most importantly ... be ready to have the CRAIC!

The fear an tí for the evening will be Aindrias De Staic. A proud native of Maigh Eo, Aindrias is a well-known actor, comic storyteller, musician and TV presenter. He’ll keep you entertained on the mic, he’ll guide you through the damhsa, and he has been known to give a high kick or two of his own! Described in The Scotsman as “a wild-eyed shock of Celtic unpredictability”, you can be guaranteed there won’t be a dull moment nuair atá De Staic sa teach!!

Music will be provided by the Kerry-based powerhouse of a band - The Rising. Since November 2015, this group of four lads have created a unique, individualistic style of playing which will guarantee to have everyone on the dance floor! The band is a living, breathing entity made up of Cian O' Sullivan (Fiddle) Steven O' Leary (accordion/melodeon), Seán Kelliher (Guitar) and Thomas Barrett (Cajon/Vocals).

There will be plenty of other surprise entertainment to ensure a great evening of craic agus spraoi. So, Sunday evening of the October Bank Holiday weekend, 28th October, bígí in Matt Molloy’s Yard Bar, Cathair na Mart from 6-8pm.

This event is being organised by Gnó Mhaigh Eo in association with Togra Mhaigh Eo and Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo as part of Westival – Westport Music and Arts Festival.

For further details contact Gnó Mhaigh Eo on gno@gnomhaigheo.ie or call 094-9010140.

Tickets and bookings via www.westival.ie