AN FHOIREANN THE TEAM

 
freda-suíomh.jpg

Freda Nic Giolla Chatháin

Príomhfheidhmeannach | CEO

daithi@gnomhaigheo.ie

094-9010145

Daithi.jpg

 

Daithí Ó Gallachóir

Oifigeach Forbartha | Development Officer

 

daithi@gnomhaigheo.ie

094-9010140


 
 

Déan Teagmháil Linn Get in Touch

Is féidir bualadh isteach chuig an oifig am ar bith, nó teagmháil a dhéanamh linn thar an bhfón nó trí r-phost. Ba bhreá linn cloisteáil uait!

You can call into our office any time, or contact us by phone or e-mail. We'd love to hear from you!


An Oifig The Office

An Chéad Urlár, An Stuara, An Phríomhshráid, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

gno@gnomhaigheo.ie

+353-94-9010140

http://www.gnomhaigheo.ie


Uaireanta Oifige Business Hours

Luan - Aoine Monday-Friday

10am - 5pm