Aistriúchán 

Translation

Cuireann Gnó Mhaigh Eo seirbhís aistriúcháin ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil suim acu Gaeilge a chur ar ábhair ghnó nó ar na meáin shóisialta. Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil ionas gur féidir leis an lucht gnó teacht ar aistriúcháin atá cruinn agus éifeachtach.

Gnó Mhaigh Eo provides a translation service to businesses who have an interest in using the Irish language on business materials or social media. This service is made available in order to facilitate the business industry in obtaining accurate and effective translations.

Comhairle Gnó

Business Advice

Tá Gnó Mhaigh Eo ag obair leis an earnáil ghnó sa chontae le breis agus deich mbliana. Is féidir le gnólachtaí cruinniú a shocrú linn má tá tionscadal nó togra idir lámha acu. Beidh muid sásta comhairle agus tacaíocht a thabhairt d'éinne ar mian leo leas a bhaint as an taithí luachmhar sin.

Gnó Mhaigh Eo has been working with the business industry in the county for the last ten years. We encourage businesses to meet with us to discuss any upcoming projects or proposals which they are undertaking. We would be more than willing to provide advice or support, making the most of our invaluable experience.

Gradaim Ghnó

Business Awards

Tugann na Gradaim Ghnó le Gaeilge aitheantas do fhiontair i Maigh Eo, lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta, a bhfuil an Ghaeilge á úsáid acu ina ngnólacht, trí sheirbhís Ghaeilge a chur ar fáil, comharthaíocht Ghaeilge bheith in airde acu nó an Ghaeilge bheith in úsáid ina gcuid brandála, ar na táirgí féin nó ar ábhair chlóite an ghnó.

These awards recognise enterprises in Mayo, outside the Gaeltacht regions, who have successfully incorporated the Irish language into their business through providing a service in Irish, displaying Irish signage or including the Irish Language in branding, on products or on printed publicity material.


Déanta i Maigh Eo

Made in Mayo

Is tionscnamh brandála agus cur chun cinn é Déanta i Maigh Eo atá forbartha ag Gnó Mhaigh Eo chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide i gContae Mhaigh Eo a bhaineann úsáid as an nGaeilge ar na táirgí nó ina gcuid brandála. Má tá táirge agat atá Déanta i Maigh Eo, ní mór teagmháil a dhéanamh linn chun na féidearthachtaí a phlé.

Déanta i Maigh Eo is a branding and promotional initiative developed by Gnó Mhaigh Eo to support and develop the marketing and competitive power of SMEs and local enterprise in Co.Mayo who use the Irish language in the branding and naming of their products. If you have a product which is Made in Mayo, why not get in touch with us to discuss the countless possibilities.

Oscail an Doras

Oscail an Doras

Scéim shamhlaíoch í Oscail an Doras a thugann deis duit do chuid Gaeilge a úsáid go laethúil i gCaisleán an Bharraigh nó i gClár Chlainne Mhuiris. Siúil isteach agus labhair Gaeilge ar do shuaimhneas sna siopaí agus ionaid atá páirteach sa scéim. Tá Oscail an Doras á reáchtáil ag Gnó Mhaigh Eo i gcomhar le Conradh na Gaeilge le tacaíocht ó The Connaught Telegraph.

Oscail an Doras is an imaginative initiative that gives you the opportunity to use your Irish on a daily basis in Castlebar or in Claremorris. Why not go in and speak Irish at your ease in the shops and centres taking part in the scheme. Oscail an Doras is a project of Gnó Mhaigh Eo in association with Conradh na Gaeilge supported by The Connaught Telegraph.

Maoiniú

Funding

Cuireann Gnó Mhaigh Eo fáilte roimh fhiosrúcháin ón lucht gnó agus ó eagraíochtaí a bhfuil suim acu leas a bhaint as an nGaeilge agus iad i mbun gnó. Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil don lucht gnó a bhfuil suim acu in ábhar gnó dhátheangach a úsáid. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn chun eolas breise a fháil maidir leis an scéim tacaíochta gnó.

Gnó Mhaigh Eo welcomes enquiries from businesses and organisations with an interest in using Irish to their business advantage.This scheme supports businesses who are interested in using bilingual business materials. Do not hesitate to get in touch with us and find out more about the Business Support Scheme.

Foghlaim Níos Mó  Icon Download file here (260.0 KB)

TIONSCADAIL | PROJECTS