Operation Gaeilge | Operation Gaeilge

I mí Eanáir 2017, ghlac deichniúr as gnólachtaí timpeall an chontae leis an dúshlán feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha.
D'fhreastail siad ar ranganna seachtainiúla agus mar bhuaicphointe an tionscadail, ghlac siad páirt i gclár iomlán Gaeilge ar raidió MidWest ar Lá Fhéile Pádraig.
Reáchtáladh an tionscadal seo i gcomhar le Tommy Marren ar MidWest Radio.

In January 2017, 10 people from businesses around the county took on the challenge of improving their spoken Irish.
They attended classes on a weekly basis and the project culminated in an all-Irish show on MidWest Radio on St. Patrick's Day.
This project was run in association with Tommy Marren of MidWest Radio.