Déanta i Maigh Eo | Made in Mayo

Is tionscnamh brandála agus cur chun cinn é Déanta i Maigh Eo atá forbartha ag Gnó Mhaigh Eo chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide i gContae Mhaigh Eo a bhaineann usáid as an nGaeilge ar na táirgí nó ina gcuid brandála.
Brandáil Áite

• Lonnaíonn sé an táirge i gcontae Éireannach ar leith, rud a thugann suíomh uathúil dó i meon an tomhaltóra laistigh de mhargadh domhanda sáithithe;
• Cuireann sé leis an ceangal tírghrách agus cumhach leis an táirge sa mhargadh idirnáisiúnta;
• Cruthaíonn sé suim agus feasacht an tomhaltóra;
• Neartaíonn sé staid an ghnó laistigh den mhargadh trí chomhoibriú.
Aithníonn Gnó Mhaigh Eo an neart idirdhealaitheach a bhaineann le brandáil áite tríd an mbranda Déanta i Maigh Eo a thugann leas díreach do ghnólachtaí i Maigh Eo, go háirithe iad siúl san earnáil bhia agus cheardaíochta áit a chuireann bunús an táirge le luach agus le húdaracht i meon an tomhaltóra.

Déanta i Maigh Eo is a branding and promotional initiative developed by Gnó Mhaigh Eo to support and develop the marketing and competitive power of SME's and local enterprise in Co. Mayo who use the Irish language in the branding and naming of the products and/or services they provide.
The Power of Location Branding

"A saturated global market has increased the marketing power of the local market and place branding".
- Simon Anholt, Competitive Identity (2007)
• Locates your product in a distinctive Irish county which gives it a unique position in the mind of the consumer within a saturated global market;
• Develops patriotic and nostalgic association with your product in the international market;
• Creates consumer interest and awareness;
• Strengthening your businesses position within the market through collaboration.
Gnó Mhaigh Eo recognises the differentiating strength of place branding through the Déanta i Maigh Eo brand which directly benefits businesses in Mayo, particularly those within the craft and artisan food sector where the origin of the product increases its value and authenticity in the mind of the consumer.