Bia Blasta Gaeilge Shnasta | A Taste of Irish in Mayo

Tá leabhrán póca curtha i dtoll a chéile againn le nathanna cainte agus focail a chabhródh le daoine bia a ordú i mbialann.
Tá na leabhráin seo ar fáil saor in aisce do bhialanna, óstáin agus caiféanna i gCo. Mhaigh Eo.
Tá roinnt bealaí éagsúla leis an nGaeilge a chur ar do bhiachlár agus tá foireann Ghnó Mhaigh Eo ar fáil chun cuidiú le bialanna maidir le leagan amach agus méid na Gaeilge atá oiriúnach dá mbiachlár.

We have compiled a pocket booklet of useful Irish phrases and words for ordering food in a restaurant.
These booklets are available free of charge to any restaurant, hotel or coffee shop in Co. Mayo.
There are a number of ways in which the Irish language can be incorporated into menus and the Gnó Mhaigh Eo staff are available to help restaurants with layout and basic translation.