• Freda
  • Foilsithe Beal. 2, 2014

Lógó nua | Our New Logo launched

Seoladh Lógó Nua Ghnó Mhaigh Eo

Tá lógó nua ag Gnó Mhaigh Eo agus thaitin sé go mór leis an Taoiseach, Enda Kenny, TD, nuair a thug sé cuairt ar oifig Ghnó Mhaigh Eo i gCaisleán an Bharraigh le déanaí.

Tá Gnó Mhaigh Eo ar an bhfód ó 2007 ach i bhfómhar 2013 earcaíodh foireann nua agus tá sé i gceist acu an eagraíocht athbhrandáilte a athsheoladh níos déanaí sa bhliain le linn Seachtain Smaointe Mhaigh Eo.

Ar an gcéad sracfhéachaint, b’fhéidir go gceapfaí gur crann atá sa lógó, ach is éard atá ann ná léarscáil Mhaigh Eo á choinneáil suas le lámh. Ciallaíonn Maigh Eo ‘the plain of the yew trees’ agus nach oiriúnach é go bhfuil an míniú liteartha á léiriú sa lógó chomh maith leis an limistéar tíreolaíochta. Ba é Barry Jordan in Spear Design, Béal an Átha, a dhear an lógó nua.

Ó thosaigh an fhoireann nua ag obair, bhí siad gnóthach ag forbairt láithreán gréasán na cuideachta. Chun bheith in oiriúint don fhoireann nua agus don lógó nua, tá meirge nua ar láithreán gréasáin Ghnó Mhaigh Eo, a rinne an t-ealaíontóir Pamela Gray a dhearadh. Is as Cathair na Mart do Pamela agus bíonn sí ag obair as stiúideo Theach an Chustaim ag Cé Chathair na Mart. Is léaráid de shráid-dreach é an meirge nua a léiríonn gnéithe suntasacha de na trí phríomhbhailte i Maigh Eo – Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha agus Cathair na Mart.

Bunaíodh Gnó Mhaigh Eo in 2007 mar chuideachta chomhpháirtíochta gnó chun tairbhe a bhaint as an nGaeilge mar acmhainn eacnamaíochta sa chontae. Tá sé mar sprioc ag Gnó Mhaigh Eo aitheantas a thabhairt do Mhaigh Eo mar chontae dhátheangach agus is trí chomhpháirtíocht agus comhoibriú le gnólachtaí an chontae a bhainfear é sin amach.


Gnó Mhaigh Eo recently launched their new logo and An Taoiseach, Enda Kenny TD, was well impressed by the new logo when he visited the Gnó Mhaigh Eo office in Cedar House, Castlebar recently.

Gnó Mhaigh Eo has been in existence since 2007 but in Autumm 2013 a new team was recruited and they plan to relaunch the rebranded organisation later this year during Mayo Ideas Week.

The new logo, which at a glance might look like a tree, is actually the map of Mayo held up by a hand. The Irish for Mayo - Maigh Eo - literally means the Plain of the Yew Trees, and so it is fitting that the new logo incorporates not just Maigh Eo, the geographical area, but also its literal meaning. The logo was designed by Barry Jordan in Spear Design, Ballina.

Since the new team has started working they have been busy developing the Gnó Mhaigh Eo website. To tie in with the new image of the new team and the new logo, the Gnó Mhaigh Eo website also has a new banner, which was designed by Pamela Gray, artist/illustrator from Westport, based at the Custom House Studios. The new banner is an illustration of a streetscape which shows elements of the three main towns of Mayo – Castlebar, Ballina and Westport.

Gnó Mhaigh Eo was established in 2007 as a business partnership company to target the Irish language as an economic resource for the county. The aim of Gnó Mhaigh Eo is to establish Mayo as a county with an authentic and distinctive Irish identity and this will be achieved through partnership and co-operation with the business sector of the county.