• Gnó
  • Foilsithe Noll. 14, 2015

Oscailt Oifigiúil | Official Opening of our new office!

Gnó Mhaigh Eo athlonnaithe go Príomhshráid Chaisleán an Bharraigh!

Tá oifig nua ag Gnó Mhaigh Eo ar Phríomhshráid Chaisleán an Bharraigh. Is é Gnó Mhaigh Eo an eagraíocht atá ag díriú ar úsáid na Gaeilge san earnáil ghnó a chur chun cinn i gContae Mhaigh Eo. Is é an Taoiseach, Enda Kenny TD, a dhéanfaidh an oifig nua a oscailt go hoifigiúil, Dé Luain seo chugainn, an 14 Nollaig ag 7.00pm.

Is féidir a rá go bhfuil ár stampa féin curtha againn ar an bPríomhshráid cheana féin, mar coimisiúnaíodh an t-ealaíontóir, Damien Moran, chun ealaín chruthaitheach a chur ar an spás nua oifige. Ó Choillte Mach ó dhúchas, d’oibrigh Damien i gcomhar leis an ealaíontóir, Pamela Gray ó Chathair na Mart, chun múrphictiúr álainn a tharraingt ar an bpasáiste poiblí taobh amuigh den oifig. Is ar shaothar ealaíne Pamela a bhfuil an múrphictiúr bunaithe, píosa ealaíne a chruthaigh sí go speisialta do athbhrandáil Ghnó Mhaigh Eo sa bhliain 2014. Is éard atá sa mhúrphictiúr ná léaráid de na trí phríomhbhaile agus sainchomharthaí an chontae, lena n-áirítear Teach na Cúirte i gCaisleán an Bharraigh, an Clog i gCathair na Mart, agus an Mhóreaglais i mBéal an Átha. Is íomhá an-oiriúnach í seo leis na dathanna beoga, toisc go dteastaíonn ó Ghnó Mhaigh Eo beocht agus fuinneamh nua a chur san earnáil ghnó ar fud an chontae chun go mbainfidh muintir Mhaigh Eo leas as an nGaeilge. Scríofa faoi bhun an mhúrphictiúir tá líne ó dhuine de mhórscríbhneoirí Mhaigh Eo, Raifteirí: “Ó chuir mé i mo cheann é ní chónóidh mé choíche go seasfaidh mé síos i lár Chondae Mhaigh Eo”.

Bunaíodh Gnó Mhaigh Eo in 2007 mar chuideachta chomhpháirtíochta ghnó chun tairbhe a bhaint as an nGaeilge mar acmhainn eacnamaíochta sa chontae. Tá sé mar sprioc ag Gnó Mhaigh Eo aitheantas a thabhairt do Mhaigh Eo mar chontae dátheangach agus is trí chomhpháirtíocht agus comhoibriú le gnólachtaí an chontae a bhainfear é sin amach.

Ceann de na tionscadail atá ag an eagraíocht ná an tioncnamh ‘Déanta i Maigh Eo’, a thugann tacaíocht do fhiontair bheaga a bhfuil táirgí acu le brandáil Ghaeilge. Tá líon mór táirgí ardchaighdeáin á ndéanamh sa chontae go háirithe i dtionscail na ceardaíochta agus an bhia cheardaí. Tugann Gnó Mhaigh Eo cúnamh do na cuideachtaí seo agus iad ag baint úsáide as an nGaeilge agus cuidíonn siad leo na táirgí a chur chun cinn. Is í foireann RUA a bheidh i gceannas ar an mbia don ócáid. Bhuaigh RUA an Gradam Gnó le Gaeilge anuraidh, agus tá biachlár speisialta ‘Déanta i Maigh Eo’ á ullmhú acu don ócaid, ar  a mbeidh táirgí mar ispíní DE BÚRCA, SALANN MARA ACLA agus bláthach CUINNEOG.

Agus í ag caint roimh an seoladh, bhí an méid seo a leanas le rá ag Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo: “Tá ríméad orainn bheith lonnaithe ar an bPríomhshráid – i lár an aonaigh! Is deis iontach é seo dúinn bheith i lár an bhaile, agus is cinnte go mbeidh sé níos fusa dúinn bheith i dteagmháil rialta leis an bpobal gnó ar bhonn laethúil. Idir an t-athlonnú agus earcú an Oifigigh Fhorbartha nua, Daithí Ó Gallachóir, táim lán dóchais maidir le todhchaí Ghnó Mhaigh Eo. Airímid cheana féin gur chuid de phobal muid anseo ar an bPríomhshráid, agus is mian linn éiteas na meithle traidisiúnta a chur i bhfeidhm, agus muid ag obair i gcomhar leis an bpobal chun leas an chontae. Is é Caisleán an Bharraigh príomhbhaile Mhaigh Eo, agus ní hamháin go bhfreastalaítear ar na daoine atá ina gcónaí sa cheantar, ach faíltítear roimh dhaoine ó ar fud an chontae, lena n-áirítear pobal Ghaeltachtaí Mhaigh Eo – Tuar Mhich Éadaigh, Iorras agus Acaill. Déanann na daoine seo go léir a gcuid siopadóireachta agus gnó i gCaisleán an Bharraigh ar bhonn rialta, agus tá sé fíorthábhachtach go ndéantar freastal orthu ina dteanga dhúchais.”

Beidh fíorchaoin fáilte roimh gach duine chuig an ócáid seo!

Oscailt Oifigiúil Oifig Nua Ghnó Mhaigh Eo

An Stuara, an Phríomhshráid, Caisleán an Bharraigh (os cionn Thunder Road Café).

Dé Luain,  an 14 Nollaig 2015 ag 7.00pm. Bígí linn!


Gnó Mhaigh Eo moves to Main St!

We have relocated our office to Main Street, Castlebar. The new office will be officially opened by an Taoiseach, Enda Kenny TD, on Monday, 14th December at 7.00pm.

It is fair to say that a mark has already been left on Main Street as we recently commissioned the mural painter, Damien Moran, to brighten up our new office space with some creative artwork. Damien, originally a native of Kiltimagh, also teamed up with the accomplished artist, Pamela Gray from Westport, to produce a beautiful mural at the entrance of the former Homemaker Arcade. The mural is based on the artwork Pamela created especially for Gnó Mhaigh Eo’s rebranding in 2014. It depicts an illustrated scene of the county’s most prominent landmarks, including the Courthouse in Castlebar, the Clock in Westport and the Cathedral in Ballina. The vibrant colours and eye-catching artwork seem an appropriate image for this particular organisation who plan to breathe new life into business across the county, and get the people of Mayo to engage with their native language. The mural is accompanied by the words of one of Mayo’s most famous writers, Raifteirí: “O chuir mé i mo cheann é ní chónóidh mé choíche go seasfaidh mé síos i lár Chondae Mhaigh Eo”.

Gnó Mhaigh Eo was established in 2007 as a business partnership company to target the Irish language as an economic resource for the county. The aim of Gnó Mhaigh Eo is to establish Mayo as a county with an authentic and distinctive Irish identity and this will be achieved through partnership and co-operation with the business sector of the county. One of the organisation’s umbrella projects is the Déanta i Maigh Eo initiative, which provides support to small businesses who produce products with Irish language branding. Co. Mayo has a wealth of home-grown, indigenous products which showcase the best of what Mayo has to offer, especially in the artisan food and craft industries. Gnó Mhaigh Eo helps these companies with their use of the Irish language and assists in the promotion of these authentic, high quality products from Maigh Eo. Catering for the event will be provided by RUA, winners of the Gradam Gnó le Gaeilge, and they are preparing a special Déanta i Maigh Eo menu for the occasion, including products like De Búrca sausages, Salann Mara Acla (Achill Island Sea Salt) and Cuinneog buttermilk.

Speaking ahead of the launch, CEO of Gnó Mhaigh Eo, Freda Nic Giolla Chatháin, said she is delighted to be based on Main Street: ‘Tá sé iontach bheith i lár an aonaigh! It’s a great opportunity for us to be in the middle of the town, and it certainly proves easier for us to engage with the business community on a daily basis. Combining our relocation and the recent recruitment of our new Development Officer, Daithí Ó Gallachóir, I am very hopeful about the future of Gnó Mhaigh Eo. We already feel part of a community down on Main St. and we aim to embrace the traditional ‘meitheal’ ethos of working together for the better of the community and the county. Caisleán an Bharraigh is the county town, which serves not only its inhabitants, but it welcomes people from all over the county, including members of the three Mayo Gaeltacht communities, Tuar Mhic Éadaigh, Iorras agus Acaill. Déanann na daoine seo go léir a gcuid siopadóireachta agus gnó i gCaisleán an Bharraigh ar bhonn rialta, agus tá sé fíorthábhachtach go ndéantar freastal orthu ina dteanga dhúchais.”

All are welcome to attend this event. Beidh fáilte romhaibh!

Gnó Mhaigh Eo new office official opening:

Main St., Castlebar (above Thunder Road Café). Monday, 14th December 2015 at 7.00pm. Bígí linn!