• Freda
  • Foilsithe Samh. 13, 2013

MeetWest

Beidh foireann Ghnó Mhaigh Eo ag freastal ar MeetWest, an t-imeacht is mó um líonrú gnó in iarthar na hÉireann. Reáchtálfar an ócáid in Óstán Chnoc Raithní i gCathair na Mart, an 21 agus 22 Samhain. Tá foireann Ghnó Mhaigh Eo ag súil leis an deis chun bualadh le lucht gnó Mhaigh Eo agus chun labhairt leo maidir leis na tionscadail atá beartaithe atá acu don bhliain seo chugainn. Beidh siad ag súil le féachaint ar an gcaoi ar féidir leo obair i gcomhar lena chéile chun an Ghaeilge a chur chun cinn in earnáil ghnó an chontae.

Is é an cuspóir atá ag MeetWest gnó in iarthar na hÉireann a chur chun cinn agus táthar ag súil go mbeidh suas le 400 toscaire i láthair ó ar fud Chonnacht. Eagraítear tionól MeetWest i gcomhpháirt leis na Comhairlí Contae agus na Boird Fiontair i Maigh Eo, Ros Comáin, agus Gaillimh agus le Coimisiún Forbartha an Iarthair, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta, Fiontar Éireann, IDA Ireland agus Cumann Tráchtála Chathair na Mart.