• Freda
  • Foilsithe Ean. 28, 2015

Gradam Gnó le Gaeilge 2014 bronnta ar RUA | Gradam Gnó 2014 awarded to RUA

Gradam Gnó le Gaeilge 2014 bronnta ar RUA

Fógraíodh RUA i gCaisleán an Bharraigh mar bhuaiteoir Ghradam Gnó le Gaeilge 2014 ag searmannas na ngradam in Óstán Chnoc Raithní, Cathair na Mart, Déardaoin, an 15 Eanáir.

Is comórtas dámhachtana gnó é an Gradam Gnó le Gaeilge, arna eagrú ag Gnó Mhaigh Eo, a thugann aitheantas do chuideachtaí agus d’fhiontair i Maigh Eo a bhfuil úsáid éifeachtach bainte acu as an nGaeilge ina ngnó ar bhealach éigin. Bhí sé ghnólacht ó ar fud an chontae ar an ngearrliosta agus d’aontaigh an paineál moltóirí, mar aon le foireann Ghnó Mhaigh Eo, gur chinneadh fíordheacair a bhí ann, mar d’fhéadfaí an Gradam bheith tuillte ag aon cheann de na gnólachtaí. Is fiú sa bhreis agus €7,000 i bhfógraíocht agus in oiliúint é an gradam do RUA. Sa bhreis air sin fuair siad píosa álainn de dhair phortaigh ó Liam Kelly, Achill Bogwood Sculptures.

Ní ionainn aon dá ghnólacht, agus dá bhrí sin tá gach aon ghnólacht ag baint feidhme as an nGaeilge ar bhealach éagsúil óna chéile. Tá sí le feiceáil ag cuid acu ar na héadain siopaí, tá sí ar chomharthaíocht roinnt eile, ar bhrandáil ag cuid acu agus ar ábhair bholscaireachta cuid eile, agus tá Gaeilge ar chuid de na táirgí féin. Tá a tháirge féin ag gach gnólacht, tá a scéal féin le hinsint ag gach úinéir gnó. Tá comhsprioc  ag gach gnólacht, agus is é sin chun úsáid a bhaint as ár n-oidhreacht theangeolaíoch mar chuid dá gcroí-éiteas.

Tráthnóna na ngradam, bhí seastán ag gach ceann da na gnólachtaí ar an ngearrliosta, rud a thug deis do gach duine a bhí i láthair breathnú ar an gcaoi a bhfuil siad ag baint leas as an nGaeilge ina ngnó.

Tugadh ardmholadh to Be Rowland, Mindful Productivity, ar an oíche. Mhol Áine Ní Chiaráin, an craoltóir clúiteach, agus duine de na moltóirí, Be go hard ‘ an bhean ionsparáideach atá taobh thiar den ghnólacht ‘Mindful Productivity’ as ucht na caoi a bhfuil sí ag baint leasa as an nGaeilge. Tá raon leathan de chártaí beannachta as Gaeilge ag Be, agus is minic a chuireann sí pictiúir agus póstálacha Ie Gaeilge ar na meáin shóisialta.

Bronnadh gradam na bliana seo ar RUA as Caisleán an Bharraigh. Thosaigh RUA ag obair le Gnó Mhaigh Eo tuairim is bliain ó shim, agus ó shin i leith tá Gaeilge curtha acu ar na bileoga bolscaireachta a bhíonn acu, bíonn ‘Rogha an Lae’ agus ‘Cáca Milis’ ar na cláir dhubha acu gach lá agus chroch siad ceannbhrat nua lasmuigh den siopa ar Shráid Spencer leis na focail ‘Deilí, Bácús, Caifé’ air, chomh maith le ‘Sráid Spencer’. Is é an t-eiteas atá acu sa siopa atá acu ar Shráid Spencer ná togha agus rogha an iarthair a chur chun cinn, agus dá bhrí sin, ar ndóigh, díoltar neart táirgí sa siopa atá ‘Déanta i Maigh Eo’, mar im agus bláthach ‘Cuinneog’, pasta ‘Nádúrtha’ agus ‘Salann Mara Acla’. Cuirtear Gaeilge sna taispeántais a bhíonn sna fuinneoga acu agus tá clár bia ‘Déanta i Maigh Eo’ ar an mbiachlár acu. Luaigh na moltóirí toisc go mbíonn an méid sin bileoga agus taispeántais fuinneoige ag RUA i rith na bliana, go mbíonn siad ag cur focail Ghaeilge nua os comhair an phobail an t-am ar fad. Ní fhanann an t-ábhar mar an gcéanna, agus coinnítear úr é agus tugtar fuinneamh nua dó ó sheásúr go séasúr.

Is é Gradam Gnó le Gaeilge 2014 buaic na bliana do Ghnó Mhaigh Eo, i gcomhpháirtiocht le gnólachtaí Mhaigh Eo. Tá bliain úr romhainn anois, agus d’fhéadfadh aon ghnólacht Gradam 2015 a bhuachan! Déanaigí teagmháil linn inniu!


Gradam Gnó le Gaeilge 2014 awarded to RUA

RUA in Castlebar was announced as the winner of the Gradam Gnó le Gaeilge 2014 at an Awards Ceremony in Knockranny House Hotel, on Thursday, 15th January.

The Gradam Gnó le Gaeilge is a business award competition, organised by Gnó Mhaigh Eo, which recognises established companies and local enterprises in Mayo that have effectively incorporated the Irish language into their business in some way.

Six businesses from around the county made the shortlist and the panel of adjudicators, as well as the Gnó Mhaigh Eo team, all agreed that it was an extremely difficult decision, as each of the businesses would be worthy recipients of the award. The award is worth over €7,000 in training and advertising to Rua. They also received a wonderful piece of bog oak from Liam Kelly, Achill Bogwood Sculptures.

No two businesses are the same, and so each business is utilising the Irish language in a different way. Some have it on their shopfronts, some have it on their signage, some have it on their branding, some have it on their promotional material, some have it on the products themselves. Each business has a different product, each business owner has a different story to tell. All businesses have one common goal, and that is to use our linguistic heritage as part of their core ethos.

On the evening of the awards, each of the six businesses on the shortlist hosted a display stand, allowing all in attendance to see how they are using the Irish language in their business.

Be Rowland, of Mindful Productivity was highly commended on the evening. Áine Ní Chiaráin, renowned broadcaster, and one of the adjudicators, commended Be ‘the inspirational woman behind the business Mindful Productivity’, for how she has embraced the Irish language. Be has a wide range of greeting cards as Gaeilge and she regularly posts her beautiful products featuring the Irish language on facebook and twitter.

This year’s award was given to RUA of Castlebar. Rua started working with Gnó Mhaigh Eo about a year ago, and since then they have added Gaeilge to their promotional fliers, they have ‘Rogha an Lae’ and ‘Cáca Milis’ on their chalkboards every day and they introduced a new canopy during the year, outside their premises which features the Irish words – Deilí, Bácús, Caifé as well as Sráid Spencer. Their shop on Spencer Street, Castlebar prides itself in championing the best of the west – Togha agus Rogha an Iarthair – and of course it is therefore a natural platform to promote other products which are ‘Déanta i Maigh Eo’, such as Cuinneog country butter, Nádúrtha pasta and Salann Mara Acla. They feature the Irish language in their window displays and they have a ‘Déanta i Maigh Eo’, Mayo mezze board on their menu. The adjudicators commented that due to the number of different fliers and window displays, they are constantly introducing new words and phrases all the time. Their content is not static, and so it is fresh and re-energised with the change of season.

Commenting on their award, Colleen McMahon of Rua said: “On the night itself, it was obviously fantastic to win, though what was equally great was to be alongside other independent Mayo businesses that we admire, for example - DeBúrcas butchers and Oileán Éadaigh Brewery. The use of Irish language in our businesses brought us altogether on the night. We're really looking forward to working with Gnó Mhaigh Eo again this year and to continue using the Irish language throughout our business.”  Aran McMahon also commented that the award is not just about what has been done to date, it is ‘an award for the future’ and he and Seán Bourke of De Búrca Butchers are already putting plans in place to collaborate and promote their fine produce together at the Into the West, West Expo in Dublin.

The Gradam Gnó le Gaeilge 2014 marks the end of a great year for Gnó Mhaigh Eo, in partnership with the businesses of Mayo. It’s now 2015, and the Business with Irish Award 2015 is for the taking! Contact us today on 094-9047027 or e-mail freda@gnomhaigheo.ie