• Freda
  • Foilsithe Ean. 5, 2015

Gradam Gnó 2014 - An Gearrliosta | Gradam Gnó 2014 - The Shortlist

Gradam Gnó le Gaeilge 2014: An Gearrliosta

Ar an gCéadaoin, an 11 Nollaig, thug foireann de mholtóirí neamhspleácha cuairt ar shé ghnólacht i Maigh Eo a gearrliostaíodh do Ghradam Gnó le Gaeilge 2014. Tá luach sa bhreis ar €8,000 ar an ngradam don ghnólacht buaiteach.

Is iad a leanas na gnólachtaí ar an ngearrliosta:

Beoir Oileán Éadaigh

Ba iad Caroline agus Iain Price a bhunaigh Beoir Oileán Éadaigh, agus faoi láthair tá trí bheoir cheirdeach á ndéanamh acu sa tsaoráid saintógtha ar an bhfeirm s’acu in Oileán Éadaí. Baineann siad feidhm as ‘Oileán Éadaigh’ ar a gcuid brandála, agus tá  ‘Beoir Bhlasta ó Chontae Mhaigh Eo’ scríofa ar a veaineanna agus t-léinte. Tá lipéid mhionsonraithe á gcló acu le haghaidh gach táirge, agus tá an fhaisnéis ar fad go hiomlán dhátheangach.  Is cainteoir líofa Gaeilge í Caroline, agus bíonn sí toilteanach i gcónaí an Ghaeilge a labhairt aon deis a fhaigheann sí. Is de bharr an grá atá ag Caroline don Ghaeilge gur cuireadh Gaeilge ar na táirgí agus na hábhair ghnó atá acu, agus creideann sí go gcuidíonn úsáid na Gaeilge leo go seasfaidh a dtáirge amach ó na beoracha ceirdeacha eile mar tháirge Éireannach as Co. Mhaigh Eo.

Potaireacht Alt na Croí 

Bunaithe in 2005 agus lonnaithe ar Oileán Acla, cuireann Potaireacht Alt na Croí réimse leathan earraí potaireachta lámhdhéanta ar fáil don phobal áitiúil agus don earnáil turasóireachta. Ní hamháin go bhfuil Gaeilge le feiceáil ar a dearadh potaireachta, ach tá sí le feiceáil ar an bpraghasliosta, ar na cártaí gnó agus na duillíní dea-mhéine atá acu chomh maith. Tá an t-úinéir Laura McIntyre-Mulligan oillte agus cáilithe sa dearadh tionsclaíoch agus mar mháistircheardaí. Tá cúpla focal ag Laura í féin agus déanann sí sár-iarracht í a úsáid chomh minic agus is féidir léi. Is cainteoir líofa Gaeilge é Joe, a fear céile, as Acaill ó dhúchas, agus tá sé paiseanta faoin oidhreacht agus cultúr a théann leis an teanga.

Óstán Bhéal an Átha

Is óstán galánta ceithre réalta é Óstán Bhéal an Átha. Suite ar imeall bhaile Bhéal an Átha, tá 87 seomra codlata ann, beár agus bistró, a dháileann bia áitiúil, club fóillíochta agus spá. Thosaigh Óstán Bhéal an Átha ag obair le Gnó Mhaigh Eo in 2014 agus tá dul chun cinn mór déanta acu chun an Ghaeilge a thabhairt isteach sa ghnó. Tá ábhair ghnó dhátheangacha acu – meirgí inchorntha etc. agus tá siad ag obair faoi láthair ar chomharthaíocht dhátheangach don taobh amuigh den óstán. Ag Fleadh Bhia Bhéal an Átha i samhradh 2014, rinne príomhchócaire Óstán Bhéal an Átha, Ronan Fox, taispeántas cócaireachta as Gaeilge. Is cainteoir líofa Gaeilge í Róisín Buckley, Stiúrthóir Feidhmiúcháin an óstáin.

De Búrca – Búistéir & Siopa Bia

Is iad an lánúin phósta, Seán Bourke agus Sarah Ní Shúilleabháin, atá i gceannas ar shiopa traidisiúnta búistéara De Búrca. Rinne siad an cinneadh an siopa a ainmniú ‘De Búrca’ mar theastaigh uathu teacht ar chomhréiteach idir shloinne Gaeilge Sarah agus ainm teaghlaigh Sheáin. Is i nGaeilge ar fad atá an chomharthaíocht siopa atá lámhphéinteáilte go hálainn i scríbhneoireacht thraidisiúnta. Chomh maith leis sin, tá ‘Delia’ acu ar chúl an tsiopa, múrphictiúr de bhó a léiríonn na gearrthacha éagsúla d’fheoil, i nGaeilge agus i mBéarla. Tá roinnt Gaeilge ar na cláir dhubha laistigh den siopa agus is minic a mbaineann siad úsáid as an nGaeilge ar facebook agus twitter. Is cainteoir dúchais í Sarah, as Conamara, agus tá Seán ag foghlaim agus ag úsáid nios mó Gaeilge ó thosaigh a mbeirt iníonacha ag freastal ar Ghaelscoil Raifteirí.

Rua 

Osclaíodh Café Rua ag Ann agus Colleen McMahon i gCaisleán an Bharraigh breis agus 15 bliain ó shin leis an aidhm bia simplí a tháirgeadh ag baint úsáide as comhábhair áitiúla séasúracha. Tá an gnó sin a bhunaigh Ann agus Colleen á reáchtáil ag Colleen agus a deartháir Aran anois agus maireann an t-éiteas céanna. Tá dhá leibhéal ag an gcaifé ar Shráid Spencer le deilí ar an mbunurlár a dhíolann mórán de na táirgí áitiúla a úsáidtear sa chaifé, chomh maith le cur chun cinn táirgí bia ó Iarthar na hÉireann. Thosaigh Rua ag obair le Gnó Mhaigh Eo in 2014 agus bhraith siad go raibh sé oiriúnach níos mó Gaeilge a úsáid toisc go mbaineann mórán de na táirgí is mó a dhíoltar ina siopa úsáid as an nGaeilge ina gcuid brandála freisin, mar shamplaí – Cuinneog, Nádúrtha agus Salann Mara Acla – agus i dteannta a n-ainm féin, Rua, shíl siad gur nasc sé gach rud le chéile go nádúrtha. Chuir siad ceannbhrat nua taobh amuigh den siopa ar Shráid Spencer leis na focail Ghaeilge,  Deilí, Bácús, Caifé, agus Sráid Spencer air. Tá Gaeilge curtha acu ar a mbileoga bolscaireachta agus sna taispeántais fhuinneoige le linn na bliana agus bíonn ‘Rogha an Lae’ agus ‘Cáca Milis’ ar na cláir dhubha gach lá.

Mindful Productivity 

Is dearthóir cruthaitheach í Be Rowland, an bhean ionspioráideach atá taobh thiar den ghnó Mindful Productivity. Tá a stiúideo lonnaithe i gClár Chlainne Mhuiris, Contae Mhaigh Eo. Dearann agus táirgeann Be réimse leathan de phriontaí, postaeir, málaí agus cártaí. Rugadh agus tógadh Be san Astráil agus cé nach bhfuil an Ghaeilge ar a toil aici go fóill, athníonn sí an fiúntas fileata agus na tréithe uathúla atá ag an nGaeilge agus í in úsáid aici mar chuid de na priontaí atá deartha aici. Le cabhair ó Ghnó Mhaigh Eo, thosaigh Be ag dearadh cártaí beannachta agus priontaí Gaeilge mar chuid den tionscadal ‘Déanta i Maigh Eo’. Bhí siopa sealadach aici ina stiúideo, áit ar díoladh táirgí Déanta i Maigh Eo chomh maith le táirgí Gaeilge eile. Is minic a chuireann Be íomhánna dá táirgí le Gaeilge ar facebook agus twitter.

Ba iad na moltóirí Breandán Ó hEaghra, Stiúrthóir Meas Media & Into the West – West Expo; Áine Ní Chiaráin, Iriseoir & Craoltóir’, agus Colmán Ó Raghallaigh, Múinteoir, Scríbhneoir, Foilsitheoir agus Cathaoirleach ar Thogra Mhaigh Eo.

Bhí lá an-ghnóthach ag na moltóirí ag taisteal ar fud an chontae, ó Oileán Éadaí go hAcaill, Béal an Átha go Caisleán an Bharraigh agus Clár Chlainne Mhuiris. Thug siad uile ardmholadh do gach gnólacht a dtug siad cuairt orthu, ní hamháin as ucht na hoibre iontaí atá ar siúl acu chun an Ghaeilge a úsáid ina ngnó, ach as ucht na fáilte a cuireadh rompu i ngach áit. Tá táirge difriúil ag gach gnólacht, tá a scéal féin ag gach úinéir gnó. Tá comhsprioc ag gach gnólacht agus is é sin go mbaineann siad úsáid as ár n-oidhreacht theangeolaíoch mar chuid dá gcroí-éiteas.

 Tá an-áthas ar fhoireann Ghnó Mhaigh Eo leis na hiarrachtaí a rinne gach gnólacht a chuir isteach ar an gcomórtas, agus táimid ag tnúth go mór le bheith ag obair le gach ceann acu arís in 2015. Tá ríméad orainn go sonrach as an ardchaighdeán oibre atá ar siúl ag na gnólachtaí ar an ngearrliosta. Fógrófar buaiteoir an Ghradaim Ghnó 2014 an 15 Eanáir 2015 in Óstán Chnoc Raithní.

 


Gradam Gnó | Business with Irish Award 2014: The Shortlist

On Wednesday, 11th December, a team of independent adjudicators visited six businesses in Mayo who were shortlisted for the Gradam Gnó | Business Award 2014. This award is worth €8,000 to the winning business and it is organised by Gnó Mhaigh Eo, the business partnership company which promotes the use of the Irish language in business in Co. Mayo.

The following are the businesses on the shortlist:

West Mayo Brewery – Beoir Oileán Éadaigh 

Beoir Oileán Éadaigh was the brainchild of Caroline and Iain Price and they currently brew three craft beers in a purpose built facility on their farm in Islandeady. They use ‘Oileán Éadaigh’ on their branding, and have ‘Beoir Bhlasta ó Chontae Mhaigh Eo’ on their vans and t-shirts. They are printing detailed labels for each product, with all the information written bilingually. Caroline is a fluent Irish speaker and is always willing to speak in Irish any opportunity she gets. The introduction of the Irish language on their products and business materials comes from Caroline’s passion for the language and she believes that their use of Irish makes their product stand out from other craft beers, as being a niche Irish product from Co. Mhaigh Eo.

Alt na Croí Pottery 

Established in 2005 and located on the Achill Island, Alt na Croí Pottery produces a wide range of handmade pottery designs for the local community and the tourism sector. The Irish language is not only visible on their pottery designs but can also be seen on the price list, business cards and compliment slips. Laura McIntyre Mulligan, is trained and qualified in both Industrial design and as a master craftsman and she does her best to speak it with the customers as much as she can. Her husband Joe, a native of Achill, is fluent in Irish and passionate about the heritage and culture that is intrinsically linked to the language. 

Hotel Ballina

Hotel Ballina is a luxurious four star hotel in Ballina featuring 87 guest rooms, a bar and bistro offering seasonal menus using locally sourced produce, a leisure club and spa. Hotel Ballina started working with Gnó Mhaigh Eo in 2014 and they have already made great progress in their introduction of the Irish language to their business. They have promotional materials – pull-up banners etc., and are currently working on fully bilingual signage for the exterior of the hotel. At the Ballina Food Fleadh during the summer, Hotel Ballina’s headchef, Ronan Fox, did a cookery demonstration as Gaeilge. Róisín Buckley, Executive Director of the hotel is a fluent Irish speaker.

De Búrca – Búistéir & Siopa Bia

De Búrca’s Traditional Butcher Shop is the husband and wife team Seán Bourke and Sarah Ní Shúilleabháin. They decided to call the shop De Búrca because they wanted to compromise between Sarah’s Irish surname and Seán’s family name. Their shopfront signage is all in Irish in beautiful traditional handpainted writing. They also have ‘Delia’, a mural painting of a cow out the back of the premises which features the various cuts of meat, in both Irish and English. They have some Irish on their chalkboards inside the shop and frequently use Irish on facebook and twitter. Sarah is a native Irish speaker from Connemara, and Seán is learning and using more Gaeilge since their daughters started to attend Gaelscoil  Raifteirí.

Rua 

Café Rua was opened by Ann and Colleen McMahon in Castlebar over 15 years ago with the aim of producing uncomplicated food using seasonal and local ingredients. The business that Ann and Colleen started is now run by both Colleen and her brother Aran and the ethos remains the same. Their café on Spencer St. has two levels and features a delicatessen on the ground floor selling many local ingredients used in the café as well as championing the finest of the latest food products the West of Ireland has to offer.Rua started to work with Gnó Mhaigh Eo in 2014 and they felt it was very fitting to incorporate more Irish language as many of their best selling local products also use the Irish language on their branding, such as Cuinneog country butter, Nádúrtha pasta and Salann Mara Acla - and along with our own name Rua they felt it naturally tied everything together . They introduced a new canopy outside the property which features the Irish words – Deilí, Bácús, Caifé as well as Sráid Spencer. They have added the Irish language to their promotional fliers and window displays during the year and have ‘Rogha an Lae’ and ‘Cáca Milis’ on their chalkboards on a daily basis.

Mindful Productivity 

Be Rowland is a creative designer and the inspirational woman behind the business Mindful Productivity. The studio is located in Claremorris, Co. Mayo where Be designs and produces an array of prints, posters, bags and cards. Born and raised in Australia, Be has not yet mastered the Irish language, although she recognises its poetic richness and the unique presence it has in the Irish culture, and uses her ‘cúpla focal’ whenever she gets an opportunity. With the help of Gnó Mhaigh Eo she recently began to design Irish language prints and greeting cards which form part of the "Déanta i Maigh Eo" project. She currently has a pop-up Christmas shop in her studio, selling products which are Déanta i Maigh Eo, along with a number of other Irish language products. Be regularly posts her beautiful products featuring the Irish language on facebook and twitter.

 

The panel of adjudicators consisted of Breandán Ó hEaghra, Director of Meas Media & Into the West – West Expo; Áine Ní Chiaráin, Journalist & Broadcaster; and Colmán Ó Raghallaigh, Teacher, Author, Publisher and Chairperson of Togra Mhaigh Eo. The adjudicators had a busy day travelling around the county, from Islandeady to Achill, Ballina, to Castlebar and Claremorris. They highly commended each of the businesses they visited, not only for their great work incorporating the Irish language into their business, but for the hearty welcome they received in each place. Each business has a different product, each business owner has a different story to tell. All businesses have one common goal, and that is to use our linguistic heritage as part of their core ethos.

The Gnó Mhaigh Eo team is thrilled with the efforts made by all the businesses who applied, and look forward to working with each and every one of them in 2015. We are particularly delighted and impressed by the high standard of the businesses shortlisted. The winner of the Gradam Gnó | Business Award with Irish will be announced in Knockranny House Hotel, on 15th January 2015.