• Freda
  • Foilsithe MFómh. 11, 2014

Athsheoladh Ghnó Mhaigh Eo | Gnó Mhaigh Eo Relaunch

Athsheoladh Ghnó Mhaigh Eo

Beidh ócáid athsheolta ag Gnó Mhaigh Eo, an eagraíocht a spreagann úsáid na Gaeilge san earnáil ghnó i Maigh Eo, mar chuid de Sheachtain Tuairimí Gnó Mhaigh Eo. Beidh an ócáid ar siúl Dé Céadaoin, an 17 Meán Fómhair in Ionad an Glasgow Kennedy, Cé Bhéal an Átha, Co. Mhaigh Eo ag 7.00in.

Tabharfaidh athsheoladh Ghnó Mhaigh Eo léargas ar an gcaoi ar féidir leis an eagraíocht státmhaoinithe seo cabhair a thabhairt do ghnólachtaí i Maigh Eo chun an Ghaeilge a úsáid mar acmhainn bhrabúsach gheilleagrach.  Fógrófar sonraí Ghradam Gnó 2014 ar an oíche chomh maith agus beidh taispéantas de chuid de na táirgí atá ar fáil faoin lipéad Déanta i Maigh Eo.

Is tionscnamh brandála é Déanta i Maigh Eo atá á chur chun cinn ag Gnó Mhaigh Eo chun tacú le cumhacht iomaíoch agus margaíochta na bhfiontar i Maigh Eo a bhaineann úsáid as an nGaeilge ina gcuid brandála nó ar a gcuid táirgí. Tá líon mór táirgí á ndéanamh i gCo. Mhaigh Eo a bhfuil an Ghaeilge mar chroílár an bhranda atá acu nó le feiceáil ar na táirgí féin, go háirithe in earnáil an bhia agus na ceardaíochta. Tugann Gnó Mhaigh Eo tacaíocht do na gnólachtaí seo an Ghaeilge a úsáid agus tugtar cúnamh dóibh na táirgí ardchaighdeáin seo as Maigh Eo a chur chun cinn. I measc na dtáirgí atá Déanta i Maigh Eo tá Cuinneog, Rua, Salann Mara Acla, Nádúrtha pasta agus Beoir Oileán Éadaigh. Beidh biachlár speisialta curtha le chéile don ócáid ag Rua, Caisleán an Bharraigh le comhábhair atá Déanta i Maigh Eo.

Mar chuid den ócáid, tabharfaidh Noreen D’Arcy caint ar mhargaíocht agus brandáil dhátheangach. Is cuideachta mhargaíochta agus caidrimh phoiblí é D’Arcy Marketing & PR a bhfuil an t-iliomad gradam buaite acu. As Gaillimh ó dhúchas, tá an-chuid oibre déanta ag Noreen i gcúrsaí margaíochta, caidrimh phoiblí agus díolachán in go leor earnálacha ach go príomha i gcúrsaí turasóireachta.

Seolfar bróisiúr nua de chuid Ghnó Mhaigh Eo, deartha go speisialta ag Barry Jordan, Spear Design, Béal an Átha, an duine a dhear an lógó nua atá ag Gnó Mhaigh Eo. Tá léaráid de chuid Pamela Gray ó Chathair na Mart sa bhróisiúr nua chomh maith, agus ba í Pamela a dhear an meirge atá ag Gnó Mhaigh Eo ar an suíomh gréasáin agus ar na meáin shóisialta. Tá Gnó Mhaigh Eo tar éis bheith ag obair le GMarsh TV chun físeán corpáireadach a chur le chéile a thugann léargas ar na gnólachtaí i Maigh Eo atá ag obair leis an nGaeilge agus taispeánfar an físeán den chéad uair ar an oíche.

Tá an ócáid seo dírithe ar aon ghnólacht i Maigh Eo ar mhaith leo léargas a fháil ar na deiseanna iontacha atá ann chun an Ghaeilge bheith lárnach ina ngnó. Tá sí á eagrú mar chuid de Sheachtain Tuairimí Gnó Mhaigh Eo 2014, a bheidh ar siúl an 15 – 19 Meán Fómhair. Is í Seachtain Tuairimí Gnó sraith d’imeachtaí um ghiniúint smaointe, fiontraíocht agus gnó atá arna óstáil ag na gníomhaireachtaí um fhorbairt agus tacaíocht fiontair i gContae Mhaigh Eo.

Athsheoladh Ghnó Mhaigh Eo, Ionad an Glasgow Kennedy, Cé Bhéal an Átha, Co. Mhaigh Eo

Dé Céadaoin, an 17 Meán Fómhair 2014 ag 7.00pm

Fáilte roimh chách – bígí linn!


Relaunch of Gnó Mhaigh Eo

Gnó Mhaigh Eo, the organisation which encourages the use of Irish language in business in Mayo, is hosting a relaunch event as part of Mayo Ideas Week. The event which will showcase the best of Irish in Mayo business will take place on Wednesday 17th September in the Glasgow Kennedy Centre, Ballina Quay.

The relaunch of Gnó Mhaigh Eo will inform how this state-funded organisation can assist businesses in Mayo to utilise the Irish language as a profitable and economic resource. The night will include the announcement of details of  the Gradam Gnó | Business Award 2014 and will showcase many of the products under the Déanta i Maigh Eo label.

Déanta i Maigh Eo is a branding and promotional initiative developed by Gnó Mhaigh Eo to support and develop the marketing and competitive power of SMEs and local enterprise in Co. Mayo who use the Irish language in the branding and naming of their products. There are a number of products being made in Co. Mayo which incorporate the Irish language in their branding or on the products themselves, particularly in the artisan food and craft industries. Gnó Mhaigh Eo helps these companies with their use of the Irish language and assists in the promotion of these authentic, high quality products from Mayo. Examples of some of the produce under the Déanta i Maigh Eo label include Cuinneog, Rua, Salann Mara Acla, Nádúrtha pasta, Beoir Oileán Éadaigh and Gnó Mhaigh Eo is currently working with Cabots of Westport and Carrowholly Cheese to introducing bilingual labelling. Catering for the event will be provided by Rua, Castlebar, who are preparing a special Déanta i Maigh Eo menufor the occasion. Desserts will be provided by Café Cobou, Ballina, who have recently introduced Irish language to their menu and signage.

As part of the event, Noreen D’Arcy will give a talk about bilingual marketing and branding.  D’Arcy Marketing & PR is an award-winning bilingual company based in Galway. Noreen, a Galway native and fluent Irish Speaker, has worked extensively in Marketing, PR and Sales across many industry sectors with primary experience in tourism.

The evening will introduce the new look Gnó Mhaigh Eo brochure, specially designed by Barry Jordan, Spear Design, Ballina who also designed Gnó Mhaigh Eo’s new logo. The brochure features the artwork of Pamela Gray, Westport, who was commissioned to design a banner for the Gnó Mhaigh Eo website and social media pages. Gnó Mhaigh Eo has also been working with GMarsh TV and many businesses in Mayo to produce a corporate video showcasing the work ongoing. This will be premiered on the night.

This event is aimed at any business seeking to gain insight into the wonderful opportunities for incorporating the Irish language into their business. It is being held as part of Mayo Ideas Week 2014, which runs from 15-19 September. Mayo Ideas Week is a series of idea generation, entrepreneurship and business events hosted by the development and enterprise support agencies in Co. Mayo.

Gnó Mhaigh Eo relaunch, Glasgow Kennedy Centre, Ballina. Wednesday, 17th September 2014 at 7.00pm. Bígí linn!