Double-click to edit
Tap to edit

 

<

Gradaim Ghnó 

Business with Irish Awards

 

 

Tugann an Gradam Gnó le Gaeilge aitheantas do fhiontair i Maigh Eo, lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta, a bhfuil an Ghaeilge á úsáid acu ina ngnólacht, trí sheirbhís Ghaeilge a chur ar fáil, comharthaíocht Ghaeilge nó an Ghaeilge in úsáid ina gcuid brandála, ar na táirgí féin nó ar ábhair chlóite an ghnó.

 

These awards recognise enterprises in Mayo, outside the Gaeltacht regions, who have successfully incorporated the Irish language into their business through providing a service in Irish, displaying Irish signage or including the Irish Language in branding, products or printed publicity material.

NA CATAGÓIRÍ | THE CATEGORIES

COMHARTHAÍOCHT

SIGNAGE

Má tá comharthaíocht dhátheangach agat, ní hamháin go seasann do ghnólacht amach i measc iomaitheoirí, ach leagann sé béim ar cé chomh Gaeleach is atá an branda. 

Having bilingual signage not only makes a business stand out from competitors, but also reinforces the Irishness of the brand.

ÁBHAIR GHNÓ

BUSINESS MATERIALS

Is é cuspóir an ghradaim seo aitheantas a thabhairt don iarracht atá déanta ag gnólachtaí agus iad ag baint leas as an nGaeilge ar a gcuid ábhar gnó. 

This award seeks to acknowledge the effort made by businesses in using the Irish language on their business materials.

 

BRANDING

BRANDÁIL 

Beidh an catagóir seo ar oscailt do ghnólachtaí nua agus iad atá ar bun le fada, a bhfuil branda Gaeilge nó taglíne Ghaeilge acu. 

This category will be open to new and existing businesses whose brand name or brand tagline is in Irish.

Seirbhís Ghaeilge

Irish Language Service

Tabharfaidh an catagóir seo aitheantas do ghnólachtaí a bhfuil seirbhísí as Gaeilge tugtha dóibh do chustaiméirí agus dóibh siúd a spreagann úsáid na Gaeilge lena gcuid custaiméirí.

This category will award the businesses who have provided services to customers as Gaeilge and encourage the use of Irish with customers.

 

 

Categories iomhá 2.jpg

BUAITEOIRÍ NA BLIANA SEO CAITE | LAST YEAR'S WINNERS

Buaiteoirí - De Búrca.jpg SARAH NÍ SHÚILLEABHÁIN 

Seirbhís Ghaeilge

Irish Language Service

 

Buaiteoirí - Oisín.jpg LINENHALL ARTS CENTRE 

Ábhair Ghnó

Business Materials

 

Buaiteoirí - Stauntons.jpg STAUNTONS PHARMACY

Comharthaíocht

Signage

 

Buaiteoirí - Suzanne.jpg GÚNA NUA Brandáil

Branding

 

LOGO - Apply now.jpg


 

CUIR IARRATAS ISTEACH! | APPLY NOW!

Déan teagmháil linn anois má tá suim agat iarratas a chuir isteach le haghaidh na nGradam Ghnó faoi cheann de na réimse seo a leanas.

Get in touch with us if you would like to apply for the Business Awards under one of the following catagoiries.

  • Seirbhís Ghaeilge | Irish Language Service
  • Comharthaíocht | Signage
  • Abháir Ghnó | Business Materials
  • Brand áil | Branding
Déan Teagmháil Get in Touch

URRAITHEOIRÍ | SPONSORS

Urraitheoirí - Con Tel.jpg
Urraitheoirí - LEO.jpg
Urraitheoirí - Midwest.pub.jpg

Urraitheoirí - All In.jpg