Westport Walking Tours

Bíonn turais ag fágáil Amharclann Chathair na Mart chuile lá ó Luan go hAoine ag a 10am agus ag 12 meánlae, is cuma faoin aimsir. Tá meirge inchorntha, cártaí gnó agus bileoga eolais dátheangach acu. Tá suim ag Stephan Clarke sa Ghaeilge agus bíonn sé ag iarraidh a chuid cúpla focal a úsáid ar na turais!


Tours leave the Westport Town Hall every day at 10am and 12noon, Monday to Friday no matter what the weather. The pull-up banners, business cards and information leaflets are all bilingual. Owner, Stephen Clarke, has an interest in the Irish language and uses the ‘cúpla focal’ when bringing visitors on tours!

Teagmháil | Contact