Westport Town Hall Theatre

Rinneadh athchóiriú iomlán ar Amharclann Chathair na Mart cúpla bliain ó shin agus anois tá 225 suíochán sa spás cultúrtha seo le haghaidh na dtaibhealaíon, ceardlann/gníomhaíochtaí/seomraí cruinnithe agus tá spás taispeántais i gcóir na n-amharc-ealaíon ann chomh maith. Bíonn clár bliana d’imeachtaí amharclannaíochta agus ealaíon acu le haghaidh daoine óga agus daoine fásta araon.

Tá comharthaíocht dátheangach acu taobh amuigh agus taobh istigh den amharclann. Tá an focal AMHARCLANN le feiceáil go soiléir ar an taobh amuigh den fhoirgneamh, atá suite i gcroílár Chathair na Mart ar an Ochtagán. Laistigh den fhoirgneamh, tá an chomharthaíocht ar fad dátheangacha. Reáchtálann Amharclann Chathair na Mart féile ealíon do pháistí ar a bhfuil ainm Gaeilge, Mac Luí.

Westport Town Hall has recently been refurbished and now has a 225 seat multi-use cultural space for the performing arts, workshops/activities/meeting rooms and an exhibition space for the visual arts. Westport Town Hall Theatre presents and promotes a year-round programme of theatre and arts events catering for all ages.

The signage both inside and outside The Westport Town Hall is all bilingual. The word AMHARCLANN features prominently on the exterior of the building, which is centrally located on the Octagon in Westport. Within the building, all the directional signage is bilingual. Westport Town Hall is also host to a children’s arts festival with an Irish name, Mac Luí.

Teagmháil | Contact