Solas

Is siopa ceardaíochta é SOLAS i gCluain Cearbán. Is é an aidhm atá ag Solas sárthaispeántas a dhéanamh den raon leathan ealaíne atá ar fáil i gContae Mhaigh Eo agus tacaíocht a thabhairt do cheardaithe agus ealaíontóirí áitiúla mar tá a gcuid earraí ar díol sa siopa. Ciallaíonn sé seo go bhfuil siad in ann an talann atá ‘Déanta i Maigh Eo’ a roinnt leis an bpobal áitiúil agus le turasóirí a thagann ar cuairt chun an cheantair i rith na bliana. Roghnaíodh an t-ainm, SOLAS, toisc go raibh an bheirt atá i gceannas ar an siopa, Dolly agus Susan, an-tógtha leis an solas ar an tírdhreach in iarthar Mhaigh Eo an chéad uair a tháinig siad chuig an gceantar.

SOLAS is a wonderful craft shop in Louisburgh. The aim of Solas aim is to showcase the wide range of artistry that is available in Mayo and to support the local craft workers and artists with their goods for sale in the shop.  This means they can share the talent of ‘Made in Mayo’ with both the local community and the tourists who visit the area throughout the year. The two ladies behind this initiative, Dolly and Susan, chose the word ‘SOLAS’ meaning ‘light’ as their brand name as they were in awe of the wonderful light on the landscape of West Mayo when they first came to the area.

Teagmháil | Contact