Saileen Drumm

Is ealaíontóir í Saileen Drumm as Baile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo. Is é atá ina saothar ná sraith bheoga de thírdhreacha, bailedhreacha agus muirdhreacha ó Iarthar aoibhinn na hÉireann. Baineann a tionscadail le hábhar traidisiúnta ach cuireann sí blas an lae inniu orthu. Cúpla bliain ó shin, shocraigh Saileen go gcuirfeadh sí Gaeilge ar na cártaí a dhéanann sí agus ar na hábhair ghnó a úsáideann sí chun a saothar a chur chun cinn. Creideann sí go suíonn an teanga go maith leis an obair ealaíne a dhéanann sí atá ar fad déanta in iarthar na hÉireann.

 

Saileen Drumm is an emerging artist from Newport, County Mayo. Her works are a vibrant series of landscapes, townscapes and seascapes of the idyllic West of Ireland. Her projects are of a very traditional subject but with a very modern twist.A couple of years ago, Saileen decided to introduce Irish to her cards and to the business materials she uses to promote her work. She believes that the language is an ideal fit for her artwork which is all produced in the west of Ireland.

Teagmháil | Contact