Phillips Menswear and Footwear

Tá Siopa Éadaí Fear Phillips lonnaithe i gcroílár Chlár Chlainne Mhuiris agus ghlac Nollaig Mac Phillip páirt sa scéim ‘Oscail an Doras’ nuair a seoladh den chéad uair í sa bhliain 2014. Ó shin i leith, bíonn sé ag obair go crua chun seirbhís bhreise trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do chustaiméirí. Ní hamháin go méadaíonn an tseirbhís seo an méid Gaeilge a labhrann sé féin, deir Nollaig go meallann agus go spreagann sé na páistí óga atá ag freastal ar an nGaelscoil chun leas a bhaint as an nGaeilge atá acu taobh amuigh den scoil. Bíonn sé ag freastal ar ranganna Gaeilge ar bhonn rialta chun barr feabhais a chur ar a chuid Gaeilge chomh maith.

Teagmháil | Contact

  • Phone: +353 (0)94 937 2020
  • Categories: SIOPAÍ