Na Mistéalaigh

Bíonn ról lárnach ag an nGaeilge sa Chumann Lúthchleas Gael ar bhonn náisiúnta agus d’éirigh le Mistéalaigh Chaisleán an Bharraigh béim bhreise a chur ar thábhacht na Gaeilge go háitiúil nuair a chroch siad comhartha nua ar an Spórtlann. Níl amhras ar bith ach go bhfuil tionchar mór dearfach ag an gcomhartha ar ní hamháin baill an chlub, ach aithnítear an iarracht mhór atá déanta ag na mílte a fhreastalaíonn ar chluichí i bPáirc Mhic Éil ar bhonn seachtainiúil. Is comhartha iontach cruthaitheach é agus táthar ag súil go mbeidh clubanna eile ar fud an chontae in ann an sampla seo a leanúint amach anseo.

The Irish language plays a central role in the GAA on a national level and the Castlebar Mitchels Club placed an extra emphasis on the language locally when they erected  a new Irish sign at An Spórtlann. There is no doubt this signage not only has great visual impact on members of the club, but it is also recognised by the thousands who attend matches in McHale Park on a weekly basis. It is a wonderfully creative sign and it is hoped that many other clubs around the country would follow this fine example.

Teagmháil | Contact