Mórdhíol Uí Chonaill

Is gnó mórdhíol íoc is iompair é Mórdhíol Uí Chonaill, atá lonnaithe i gCathair na Mart. Bíonn siad ag freastal ar na hóstáin, bialanna, caiféanna, tithe tábhairne, siopaí agus lóistín leaba agus bricfeasta in Iarthar Mhaigh Eo. Tá comharthaíocht dhátheangach ar a veaineanna seachadta le cúnamh maoinithe ó Fhoras na Gaeilge agus tá comharthaíocht ghinéaralta laistigh den fhoirgneamh a fuarthas ó Ghnó Mhaigh Eo.

Ní hamháin go n-aithnítear Mórdhíol Uí Chonaill timpeall Cathair na Mart, ach le custaiméirí aige ar fud Chonamara, bíonn Séamus ag taisteal go minic thar theorainn Mhaigh Eo. Cé go bhfuil an mórdhíol lonnaithe i gCathair na Mart, úsáideann Séamus a chuid Gaeilge nuair a bhíonn sé ar an mbóthar. Nuair a thógann sé sos ón mbóthar, baineann sé feidhm as an aip Get the Focal  chun focail nua a fhoghlaim nuair a fhaigheann sé deis. Taobh amuigh d’uaireanta oibre, bíonn Séamus gníomhach in imeachta Mhuintir Chathair na Mart agus tá cáil air as a chuid buanna ceoil, le roinnt amhrán cumtha i nGaeilge aige. Tá comarthaíocht dhátheangach ar chuile veain atá ag Mórdhíol Uí Chonaill, rud a dhéanann an-soiléir do chuile dhuine go bhfuil ról lárnach ag an nGaeilge in eiteas na cuideachta, agus meallann an chomharthaíocht dhátheangach custaiméirí chun labhairt le Séamus as Gaeilge nuair a fheiceann said é.

Wholesale Cash & Carry, located in Westport, servicing hotels, restaurants, cafés, pubs, B & B's, shops, etc.in West Mayo.

They have bilingual signage on their delivery vehicles with funding assistance from Foras na Gaeilge as well as in-store signage which they received from Gnó Mhaigh Eo.


Teagmháil | Contact

  • Phone: +353 (0)98 27021 / +353 (0)98 25074
  • Irish Speakers: Séamus Ó Conaill ((098) 27021 / 25074 ocons@eircom.net)
  • Categories: SIOPAÍ