Joe Moran Shoes

Tá Moran’s Shoes lonnaithe i mBéal an Átha agus tá Gaeilge líofa ag an úinéir, Antaine. Cuireann sé seirbhís Ghaeilge ar fáil do chustaiméirí ó Luan go Satharn agus tá paisean aige don teanga. D’fhoghlaim sé a chuid Gaeilge agus é ag freastal ar choláiste samhraidh i gConamara. Anois, freastalaíonn sé ar an gciorcal comhrá áitiúil agus tá sé ina bhall de Chonradh na Gaeilge chomh maith. Tá Antaine ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar mhéid na Gaeilge atá in úsáid sa siopa. Ba mhaith leis scéim Oscail an Doras a bhunú i mBéal an Átha le freastal ar na custaiméirí sa bhaile mór a bhfuil Gaeilge acu.

Moran’s Shoes is based in Ballina and the owner, Antaine, is a fluent Irish speaker. He provides customers with an Irish language service from Monday to Saturday and has a passion for the language. He learned Irish while attending summer school in Connemara, he now regularly attends the local ‘Ciorcal Comhrá’ and is also a member of Conradh na Gaeilge. Antaine plans to develop the use of Irish in his shop and would like to see the Oscail an Doras scheme established in Ballina, in order to cater for customers who speak Irish.

Teagmháil | Contact

  • Phone: (096) 21711
  • Categories: SIOPAÍ