Carrowholly Stables and Trekking Centre

Tá Stáblaí Cheathrú Chalaidh lonnaithe trí mhíle lasmuigh de Chathair na Mart. Is iad muintir Uí Cheallaigh atá ina n-úinéirí agus ina mbainisteoirí ar an áit, agus tá grá agus paisean acu go léir do chapaill, do chapaillíní agus don Ghaeilge. Ag cur leis na gnáthseirbhísí a bhíonn acu, reáchtáil siad campa samhraidh trí mheán na Gaeilge anuraidh agus d’éirigh thar cionn leis. Ba iad na deirfiúracha, Helena agus Laoise Ní Cheallaigh a bhí i mbun an champa, agus bhí sé dírithe ar dhaltaí na nGaelscoileanna áitiúla. Tá suim mhór ag muintir Uí Cheallaigh sa Ghaeilge agus tá Helena i mbun staidéir in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh faoi láthair chun céim sa Ghaeilge agus sa Fhraincis a bhaint amach.

Teagmháil | Contact