Carraig Donn

Is branda sáraitheanta Éireannach é Carraig Donn a aithnítear go speisialta le Cathair na Mart. I dtionscal a bhfuil brandaí idirnáisiúnta i réim, tá an-bhród orthu as an rath atá orthu mar miondíoltóir Éireannach thar thréimhse 50 bliana. Ón gcéad lá riamh, lean Carraig Donn le béim a leagan ar dhearadh Éireannach agus le tacaíocht a thabhairt do dhearthóirí, lucht ceardaíochta agus ealaíontóirí na hÉireann. Tá siad an-bhródúil as a n-oidhreacht agus is ríthábhachtach dóibh mothú áite. Ba í Máire Hughes a tháinig aníos le hainm an bhranda, Carraig Donn, nuair a d’oscail sí an chéad siopa miondíola ar na hOileáin Árann i 1965. Ag an am sin, ba iad geansaithe Árannacha agus táirgí ceardaíochta a bhí ar díol sa siopa. Ba bhaile fearainn é Carraig Donn ar an oileán agus ba as sin a d’eascair ainm an bhranda atá ar thaispeáint le bród ar éadain siopaí i 35 áit ar fud na hÉireann, branda a mhúsclaíonn mothú oidhreachta agus nasc lenár bhféiniúlacht Éireannach.


Teagmháil | Contact