Búistéir De Búrca

Tá Siopa Búistéara De Búrca á bhainistiú ag Sarah Ní Shúilleabháin agus Seán De Búrca ó 2014. Cleamhnas idir an dá shloinne Ní Shuilleabháin agus Bourke a bhaistigh an siopa De Búrca. Ón gcéad lá, bhain siad leas as an nGaeilge ina siopa búistéar agus seasann an comhartha álainn traidisiúnta ar an éadan siopa amach ar phríomhshráid Chaisleán an Bharraigh. Is cuid lárnach d’eiteas an ghnó í an Gheailge. Bíonn sí le feiceáil ar an gcomharthaíocht, taobh amuigh agus taobh istigh, ar bhileoga eolais agus ar na meáin shóisialta an ghnó. Is cainteoir dúchais í Sarah agus tagann a lán daoine isteach chuici ar bhonn rialta chun a gcuid Gaeilge a chleachtadh léi. Creideann Sarah agus Seán araon gur chuid thábhachtach í an Ghaeilge den íomhá atá acu agus iad i mbun gnó bia ceardaí traidisiúnta.

Teagmháil | Contact