Ballinrobe Dental

Tá Ballinrobe Dental tiomanta do chur chun cinn na sláinte fiacla agus aoibh álainn a chur ar d’éadan. Cuireann siad réimse iomlán de chóireálacha fiacla ar fáil. Ina measc sin, tá cóireálacha coisctheacha, ginearálta agus aeistéitic éadain (Botox, Azzulure) & ortódóntaic dofheicthe ar phraghsanna réasúnacha. Tá an Dr O’Beirne sároilte chun an imní a bhaineann le cuairt ar an bhfiaclóir a mhaolú agus úsáideann sé na hábhair agus an teicneolaíocht is nua-aimseartha chun cóireáil ar ardchaighdeán nach bhfuil aon phian ag baint léi a chur ar fáil duit. Baintear feidhm as x-ghathanna digiteacha, fótagrafaíocht dhigiteach inbhéil, taifid othar ríomhairithe, Uathchláibh Mocom, scim Ultrasonach agus aershnasú inár lialann.

Tá comharthaíocht crochta ag Patrick taobh amuigh agus taobh istigh den ionad, tá an Ghaeilge le feiceáil beagnach chuile áit sa ghnólacht. Tá grá mór ag Patrick don Ghaeilge! Tá suim mhór ag an altra fiaclóireachta sa Ghaeilge agus tá sí sásta comhrá a dhéanamh lena gcuid cliant trí Ghaeilge. D’fhreastail an tSláinteolaí, Aisling Ní Chonbhuí, ar Choláiste Mhuire, i dTuar Mhic Éadaigh. Téann sí chuig na scoileanna agus na naíonraí i ndeisceart Mhaigh Eo agus tá na póstaeir atá aici go léir i nGaeilge agus i mBéarla. Tá teilifís crochta sa seomra feithimh agus bíonn Gaeilge air. Tá cúpla seanfhocal timpeall an fhoirgnimh chomh maith!

Ballinrobe Dental is dedicated to promoting dental health and creating beautiful smiles. They provide a full range of preventive, general and cosmetic dental treatments, including facial aesthetics (Botox, Azzalure), & “Invisible” Orthodontics at affordable prices in a modern and relaxed setting. Dr. O’ Beirne is highly skilled in dental anxiety management and uses the most up-to-date materials and technology to ensure high quality, painfree treatment. Our surgery utilises Digital X-rays, Intra-oral digital photography, computerised patient records, Mocom Autoclaves, Ultrasonic scaling and airpolishing.

Patrick has signage both inside and outside his practice, the Irish language is very much part of Patrick’s business. Patrick has always had a love for the Irish language! Patrick’s Dental Nurse, Tricia Kay Hughes, has a great interest in the Irish language and is very happy to converse with her clients as Gaeilge. The Hygienist, Aisling, who attended Coláiste Mhuire in Tourmakeady, visits National Schools and Naíonraí throughout South Mayo and her posters are fully bilingual. Patrick has a TV in the waiting area and that too contains Irish content! He has a few Seanfhocail dotted around the practice too!

Teagmháil | Contact