An Port Mór

Is as An Port Mór (Blackwatertown) i gCo. Ard Mhacha don chócaire aitheanta Frankie Mallon, a bhfuil an t-iliomad gradam buaite aige. Nuair a bhí ainm á roghnú ag Frankie don bhialann, roghnaigh sé go cúramach agus go cliste ainm a nascann é lena bhaile dúchais agus a shuíonn isteach go hálainn sa bhaile cósta ina bhfuil sé lonnaithe, Cathair na Mart. Is é an t-éiteas bia atá ag an mbialann ná rogha an bhia Éireannaigh a chur chun cinn, agus dá bhrí sin, ba oiriúnach é go mbainfeadh sé leas as branda Gaeilge.  Tá roinnt seanfhocal curtha ag Frankie ar na biachláir atá sa bhialann – ‘Is maith an t-anlann an t-ocras’ agus ‘Nuair a bhíonn an fíon istigh, bíonn an chiall amuigh’. Is breá leis nuair a chuireann custaiméirí ceist orthu cad a chiallaíonn siad, mar bhíodh sé de nós ag a sheanmháthair an dara seanfhocal sin a rá go minic – nasc álainn eile lena bhaile dúchais.


Award-winning chef Frankie Mallon is originally from Blackwatertown in Co. Ard Mhacha. The Irish for Blackwatertown is ‘An Port Mór’ and so when he was choosing a name for his restaurant, he chose carefully and cleverly a name which connects him to his home place and fits nicely into the coastal town of Westport. Frankie’s food ethos is to promote the best of Irish food, and so the use of the Irish language was the perfect fit for his brand. Frankie has added some old Irish proverbs to his menus in the restaurants – ‘Is maith an t-anlann an t-ocras’ agus ‘Nuair a bhíonn an fíon istigh, bíonn an chiall amuigh’ – and he loves it when customers ask them what they mean, as his grandmother used to always say ‘when the drink is in, the wit is out!’ – another lovely connection with his native home.

Teagmháil | Contact