logo6.png

 

Céard a Dhéanaimid | What We Do

Is eagraíocht é Gnó Mhaigh Eo a thugann tacaíocht don lucht gnó i Maigh Eo agus a spreagann iad chun an Ghaeilge

a úsáid mar acmhainn eacnamaíochta atá idir luachmhar agus bhrabúsach.

Gnó Mhaigh Eo is an organisation supporting and encouraging businesses in Mayo

to utilize the Irish language as a valuable and profitable resource.

 

Aistriúchán

Translation

 

Comhairle Gnó

Business Advice

 

 

Brandáil Ghaeilge

Irish Branding

 

Maoiniú

Funding

 

 

EOLAS FÚINN | ABOUT US

Is eagraíocht é Gnó Mhaigh Eo a thugann tacaíocht don lucht gnó i Maigh Eo agus a spreagann iad chun an Ghaeilge a úsáid mar acmhainn eacnamaíochta atá idir luachmhar agus bhrabúsach.

Gnó Mhaigh Eo is an organisation supporting and encouraging businesses in Mayo to utilize the Irish language as a valuable and profitable economic resource.


Déan Teagmháil Linn Get In Touch

Oíche Chultúir | Culture Night

Léim ar do rothar, and join us for an evening of cultúr & craic, as we travel by bike from venue to venue around Caisleán an Bharraigh, stopping off for cultural events and tasty nibbles along the way.

The route will include The Linenhall Arts Centre, The Castlebar Town Band at Super Valu, The Castle Book Shop, Collins Music Shop, RUA, Spencer St. and De Búrca Butchers, finishing off at Bridge St.

Gnó Mhaigh Eo, in association with Bikes & Boards, will escort you on the route, where you will be guaranteed to be entertained, to be well fed, and maybe even brush up on your ‘cúpla focal’ along the way – Bígí linn!

**Bikes and helmets kindly provided by Bikes & Boards. Hi-vis jackets kindly provided by Comhairle Contae Mhaigh Eo.

Cuir áit in áirithe Book your place
Postaer Freda shorter copy.jpg
Íomhá Baile 2.jpg
 

Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes

Cuireann Gnó Mhaigh Eo fáilte roimh fhiosrúcháin ón lucht gnó agus ó eagraíochtaí a bhfuil suim acu leas a bhaint as an nGaeilge agus iad i mbun gnó.Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil don lucht gnó a bhfuil suim acu in ábhar gnó dhátheangach a úsáid, ina áirítear:

Gnó Mhaigh Eo welcomes enquiries from businesses and organisations with an interest in using Irish to their business advantage.This scheme supports businesses who are interested in using bilingual business materials, which includes:

 • Brandáil | Branding
 • Comharthaíocht | Signage
 • Láithreáin Ghréasáin | Websites
 • Stáiseanóireacht | Stationery
 • Cártaí Gnó | Business Cards
 • Bileoga Eolais | Information Leaflets
 • Bróisiúir | Brochures

 

Tuilleadh Eolais More Info

Déanta i Maigh Eo

Is tionscnamh brandála agus cur chun cinn é Déanta i Maigh Eo atá forbartha ag Gnó Mhaigh Eo chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide i gContae Mhaigh Eo a bhaineann úsáid as an nGaeilge ar na táirgí nó ina gcuid brandála.

Déanta i Maigh Eo is a branding and promotional initiative developed by Gnó Mhaigh Eo to support and develop the marketing and competitive power of SMEs and local enterprises in Co. Mayo who use the Irish Language in the branding and naming of their products.


Tuilleadh Eolais More Information
Déanta i ME.jpg
LOGO - Apply now.jpg


 

Gradaim Ghnó | Business Awards

Tugann na gradaim seo aitheantas do fhiontair i Maigh Eo a bhfuil an Ghaeilge in úsáid acu ar bhonn rialta. 

These awards recognise businesses in Mayo who use the Irish language on an ongoing basis.

Seo iad catagóirí na ngradam | These are the award categories:

 • Comharthaíocht | Signage
 • Seirbhís Ghnó | Irish Language Service
 • Ábhair Ghnó | Business Materials
 • Brandáil | Branding
Tuilleadh Eolais More Information

Gaeilge Gan Eagla | Irish Without Fear

Déanann muid chuile iarracht deis a thabhairt do dhaoine Gaeilge a fhoghlaim ar bhonn sproiúil agus nádúrtha. Tá roinnt ceachta curtha le chéile againn agus is féidir le daoine iad a íoslódáil agus úsáid a bhaint astu. Bíonn alt nua ar fáil sa Connaught Telegraph gach seachtain chomh maith. Brú ar an 

Déanta i Maigh Eo is a branding and promotional initiative developed by Gnó Mhaigh Eo to support and develop the marketing and competitive power of SMEs and local enterprises in Co. Mayo who use the Irish Language in the branding and naming of their products.


Tuilleadh Eolais More Information

General Lógó.jpg

CÉARD A DEIR DAOINE EILE FÚINN WHAT PEOPLE ARE SAYING 

Bímid ag obair go leanúnach leis an lucht gnó. Seo thíos roinnt samplaí den mhéid a bhí le rá le cuid acu fúinn.

We work on a continual basis with the business community. See below some examples of what some of them had to say about us.

 

 

Having worked in conjunction with Freda and Daithi in Gnó Mhaigh Eo for the past number of years, I would have absolutely no hesitation in recommending their services to anyone that walks through our doors. Their passion for and endeavour in promoting the Irish language and culture is now becoming legendary, and their application in helping local business to promote themselves through the language is first class.

Orla Cunningham.jpg Orla Cunningham
All in Design & Print

For me working by myself Gnó Maigh Eo have been invaluable. A friendly voice at the other end of the phone or a smiling face when I get a chance to call into the office.  Gnó Maigh Eo have nurtured my interest in the Irish language, and I have grown with confidence in both the spoken and written apsects.  I often read that business needs a USP. The Irish language may not be your main USP but with the help of Freda and Daithí you can embrace your Irish USP.

Eilis Keane.jpg Eilis Keane
A Stóirín Children's Clothing

 

Maoiniú | Funding

Faigheann Gnó Mhaigh Eo maoiniú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

trí Scéim Tacaíochta Gaeilge ó Fháltais an Chrannchuir Náisiúnta.

Gnó Mhaigh Eo receives funding from the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

through a Language Support Scheme funded by The National Lottery.