logo6.png

 

Céard a Dhéanaimid | What We Do

Is eagraíocht é Gnó Mhaigh Eo a thugann tacaíocht don lucht gnó i Maigh Eo agus a spreagann iad chun an Ghaeilge

a úsáid mar acmhainn eacnamaíochta atá idir luachmhar agus bhrabúsach.

Gnó Mhaigh Eo is an organisation supporting and encouraging businesses in Mayo

to utilize the Irish language as a valuable and profitable resource.

 

Aistriúchán

Translation

 

Comhairle Gnó

Business Advice

 

 

Brandáil Ghaeilge

Irish Branding

 

Maoiniú

Funding

 

 

Cad a Deir Daoine Eile Fúinn What People Are Saying

Bímid ag obair go leanúnach leis an lucht gnó. Seo thíos roinnt samplaí den mhéid a bhí le rá le cuid acu fúinn.

We work on a continual basis with the business community. See below some examples of what some of them had to say about us!

Sarah Ní Shúilleabháin

& Seán Bourke

De Búrca - Búistéir agus Siopa Bia

Bhí muid ag iarraidh Gaeilge a úsaid sa siopa ó thús mar gheall go raibh nádúr againn leis an teanga. Ach ní raibh fios ar bith againn ar an tionchar díreach a bheadh ag an nGaeilge ar an ngnó. D'fhoghlaim muid é seo ó Freda agus Daithí agus Gnó Mhaigh Eo. Thug siad cúnamh dúinn leis na pointí teicniúla ar nós litriú srl. Agus bhí béim mhór mhillteach acu (níos mó ná mar a cheapann siad tá mé cinnte!) ar fhás ár ngnó nua leis 'An Gradam Gnó' a raibh muid páirteach ann le dhá bhliain agus tríd an scéim 'Oscail an Doras'. Nuair a thosaíonn gnó caidreamh le Freda agus Daithí, ní caidreamh proifisiúnta amháin atá ann, ach fíorchairdeas. Tá muid ag súil go mór le blianta fada de chairdeas le Gnó Mhaigh Eo.

 

Dearadh - Logo - Daithí.jpg

Darragh O’Grady

Shaw Commercials

Tamaillín ó shin bhí muid ag lorg eolais faoi thacaíocht a bhí ar fáil le haghaidh comharthaí dhátheangacha do Shaw Commercials agus bhuaileamar le Freda agus Daithí i Gnó Mhaigh Eo chun é sin a phlé. Tá roinnt mhaith dár gcustaimeirí ó Chonamara agus bhí suim againn iarracht a dhéanamh chun fáilte a chur rompu. Bhí an bheirt acu thar a bheith eolach agus cuidiúil agus tá roinnt dul chun cinn déanta againn chun níos mó úsáide a bhaint as ár dteanga dúchais. Bíonn gach tosach lag mar a deirtear, agus gan dabht tá tuilleadh le déanamh againn fós! Míle buíochas do Ghnó Mhaigh Eo agus go háirithe Freda agus Daithí le haghaidh bhur dtacaíochta.

Noelene Cashin Cafolla

 

Ceardaíocht Mhaigh Eo 

Craftworks Mayo has developed a long standing business partnership with Gnó Mhaigh Eo since 2014 and the results of this partnership has been positive on all levels. The use of the Irish language on social media and at business and showcase events is a real plus not only to the creators/designers of Craftworks Mayo but also enabling us to create a continued link to our Irish heritage. The branding of Déanta i Maigh Eo has proven a real winner. The actual business support systems within Gnó Mhaigh Eo are second to none and delivery of same so professional. Craftworks Mayo are proud to be on the list of Gnó Mhaigh Eo businesses and networking associates and look forward to working alongside them in the future. 

 

Orla Cunningham.jpg

Orla Cunningham

All in Design & Print

Having worked in conjunction with Freda and Daithi in Gnó Mhaigh Eo for the past number of years, I would have absolutely no hesitation in recommending their services to anyone that walks through our doors. Their passion for and endeavour in promoting the Irish language and culture is now becoming legendary, and their application in helping local business to promote themselves through the language is first class.

Colleen McMahon 

 

RUA 

We have had the pleasure of working with Gnó Mhaigh Eo since 2013.  

Their help and support is essential for us when working on any events/business materials using Gaelige - most recently our Biachlár do na Páistí

Feedback from customers when they observe the use of the Irish language in our premises is always very positive and something to be proud of.

 

 

 

Eilis Keane.jpg

Eilis Keane A Stóirín

For me working by myself Gnó Maigh Eo have been invaluable. A friendly voice at the other end of the phone or a smiling face when I get a chance to call into the office.  Gnó Maigh Eo have nurtured my interest in the Irish language, and I have grown with confidence in both the spoken and written apsects.  I often read that business needs a USP. The Irish language may not be your main USP but with the help of Freda and Daithí you can embrace your Irish USP.

Tionscadail is Déanaí | Recent Projects

Seo thíos roinnt samplaí de na tionscadail is déanaí a bhí idir lámha ag Gnó Mhaigh Eo. | Here are some examples of the latest projects undertaken by Gnó Mhaigh Eo.