Stauntons Pharmacy

Tá aithne mhaith ar mhuintir Standún i gCaisleán an Bharraigh, agus iad i mbun roinnt gnólachtaí aitheanta ar an mbaile. Osclaíodh Cógaslann Standún don chéad uair i 1952 ag Jack agus Ita Staunton ar an suíomh ina bhfuil an siopa Stauntons Coscutter Express lonnaithe anois. Lonnaithe i gcroílár Chaisleán an Bharraigh, chroch siad comharthaíocht nua laistigh den siopa anuraidh. Cuireann na comharthaí go mór leis an dearadh intí agus tugann siad misneach duit do chuid Gaeilge a úsáid ann. Tá Patricia Gibbons ag obair sa chógaslann agus í ina ball den scéim ‘Oscail an Doras’, a seoladh sa siopa in 2016.  Is eiseamláir iontach í an obair atá déanta ag Stauntons le bliain anuas chun an Ghaeilge a chur chun cinn, rud a léiríonn an chaoi ar féidir leis an nGaeilge cur le híomhá agus le branda gnólachta atá seanbhunaithe. Tá roinnt ionad trádála ag Stauntons Pharmacy Ltd., trí chógaslann agus siopa bianna sláinte san áireamh. Bhuaigh Cógaslann Standún, Príomhshráid Chaisleán an Bharraigh, an Gradam Gnó don Chomharthaíocht Ghaeilge Is Fearr in 2017.
The Staunton family is well known in Castlebar, having a number of established businesses in the town. Stauntons Pharmacy was first opened in 1952, by Jack and Ita Staunton on the current site of Stauntons Costcutter Express. Situated in the heart of Castlebar, they erected new signage within their pharmacy shop on Main St. last year.  These signs greatly add to the interior design and they encourage customers to use their Irish within the shop. Patricia Gibbons, from Tuar Mhic Éadaigh, works in the shop and she is a participant in the ‘Oscail an Doras’ scheme which was launched in the shop in 2016. The work Stauntons have done in the past year in promoting the Irish language, is a great example of how Irish can lend itself to the image and brand of an existing business. Stauntons Pharmacy, Main St., Castlebar was the winner of the Best Irish Language Signage category of the Gnó Mhaigh Eo Business with Irish Awards in 2017.

Teagmháil | Contact