Fahey's Hardware Store

Is as Gaeltacht Cheathrú Thaidhg do Mháire Ní Thaidhg. Le blianta fada tá siopa Fahey ina cheannródaí ar chur chun cinn na Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh. Déanann said sár-iarracht gach deis a thapú, an Ghaeilge a labhairt sa siopa, idir eatarthu féin agus leis na custaiméirí. Tá beirt fostaithe acu ar an bhfoireann atá ina gcainteoirí líofa agus tá comharthaí dhátheangacha le feiceáil sa siopa chomh maith.

Máire Ní Thaidhg originally comes from the Gaeltacht area of Ceathrú Thaidhg in Erris. For years, Fahey's have been pioneering the Irish language in their shop in Castlebar. They use every chance they get to speak Irish with each other and their customers. Two of the staff are fluent speakers and bilingual signage can be seen in the shop also.

Teagmháil | Contact

  • Phone: (094)9021014
  • Irish Speakers: Máire Ní Thaidhg ((094)9021014 patrickfaheys@eircom.net)
  • Categories: SHOPS