Kelly's Putóg

Is gnólacht teaghlaigh é Búistéirí Uí Cheallaigh a bunaíodh ar phríomhshráid Bhaile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo sna 1930idí. Is iad na deartháireacha Uí Cheallaigh, Seán agus Séamus, agus beirt mhac Sheáin, Kenneth agus Cormac, atá i mbun an ghnó..Tá clú agus cáil ar phutóg dhubh, ar phutóg bhán agus ar ispíní Uí Cheallaigh ar fud na tíre agus ar an margadh idirnáisiúnta. Tá comórtais náisiúnta agus idirnáisiúnta buaite acu; an bonn aitheanta de "Confrérie des Chevaliers du Goute-Boudin' san áireamh.

Is putóg dhubh thraidisiúnta í "Putóg" Uí Cheallaigh a bhíodh cocaráilte go traidisiúnta taobh istigh de chásáil de ghoile caora. "Seán Kelly is one of the most creative charcutiers in the entire country", a scríobh John McKenna, foilsitheoir Treoirleabhar Bridgestone. Is é Seán an chéad Éireannach riamh bheith mar bhall den Confrérie des Chevaliers du Goute Boudin (Bráithreachas Ridirí na Putóige Duibhe). 

Kelly’s Artisan Butchers is an award-winning family business which was established on the main street in Newport in the 1930's. It is currently run by brothers Sean & Seamus and Sean’s two sons, Kenneth and Cormac. Kelly's butchers are renowned for their black and white pudding and sausages which have won numerous national and international competitions, including the prestigious medal from the "Confrérie des Chevaliers du Goute- Boudin".

Kelly's "Putóg", is a traditional black pudding originally cooked inside a sheep's stomach casing. Bridgestone Guide publisher John McKenna describes proprieter Seán Kelly as "one of the most creative charcutiers in the entire country". Seán is the first ever Irish member of the Confrérie des Chevaliers du Goute Boudin (The Black Pudding Fraternity of Lovers of Good Food).  

Teagmháil | Contact