O’Connell’s Cash & Carry

Is gnó mórdhíol íoc is iompair é Mórdhíol Uí Chonaill, atá lonnaithe i gCathair na Mart. Bíonn siad ag freastal ar na hóstáin, bialanna, caiféanna, tithe tábhairne, siopaí agus lóistín leaba agus bricfeasta in Iarthar Mhaigh Eo. Tá comharthaíocht dhátheangach ar a veaineanna seachadta le cúnamh maoinithe ó Fhoras na Gaeilge agus tá comharthaíocht ghinéaralta laistigh den fhoirgneamh a fuarthas ó Ghnó Mhaigh Eo.

Wholesale Cash & Carry, located in Westport, servicing hotels, restaurants, cafés, pubs, B & B's, shops, etc.in West Mayo.

They have bilingual signage on their delivery vehicles with funding assistance from Foras na Gaeilge as well as in-store signage which they received from Gnó Mhaigh Eo.

Teagmháil | Contact

  • Phone: (098) 27021 / 25074
  • Irish Speakers: Séamus O'Connell ((098) 27021 / 25074 ocons@eircom.net)
  • Categories: Wholesale