Mindfulness Matters

Tháinig Ann Caulfield agus Derval Dunford le chéile i 2011 chun cúrsa aireachais a chruthú don Ionad Oideachais Mhaigh Eo.Tugann "Mindfulness Matters" deis do mhúinteoirí, tuismitheoirí agus páistí spás síochánta a aimsiú ina naigne féin le feasacht ar an noiméad láithreach ag méadú féinfheasacht, feinmhuinín agus foighneacht.Cuireadh dlúthdhiosca Mindfulness Matters le chéile agus is áis an-luachmhar é sa seomra ranga agus sa bhaile. Is é "Spás Síochanta Suaimhneach" an tainm atá ar an leagan Gaeilge a chabhraíonn go mór leis an teanga a chur chun cinn ar bhealach neamhghnáth agus simplí, le meabhrachas agus léirshamhlú a chothaíonn Suaimhneas, trócaire agus athléimneacht i bpáistí.

Le tuilleadh eolais a fháil, cliceáil ar shuíomh gréasáin Mindfulness Matters atá thíosluaite.

Ann Caulfield and Derval Dunford came together in 2011 to create a Mindfulness Course for the Mayo Education Centre. Mindfulness Matters enables teachers, parents and children to create a peaceful space in their mind and to enter the present moment, increasing self-awareness, self confidence and patience. The Mindfulenss Matters CD is a valuable resource for the classroom and the home. "Spás Síochanta Suaimhneach" is the title given to the Irish language version which encourages the use of the Irish language in an unusual and simple way with mindfulness cultivating relaxation, compassion and resilience in children.

For more information, click on the link to their website below.

Teagmháil | Contact