Lúnasa

Is gnólacht nua é Lúnasa atá á reáchtáil ag Rosaleen agus Thomas. Díolann said bronntanais áille agus táirgí lámhdhéanta, formhór acu atá ‘Déanta i Maigh Eo’. Tugann said seisiúin tástála cheardaíochta sa stiúideo agus tá féilire lán de chúrsaí ceardaíochta acu. Tá brí speisialta ag ainm an tsiopa toisc go bhfuil nasc aige le hathair Rosaleen, arb as Béal an Mhuirthead dó, ó dhúchas.

Cuireann Lúnasa táirgí Gaeilge chun cinn agus sa chiste fionnta beag seo tiocfaidh tú ar earraí áille as Gaeilge. Bíonn said de shíor ag cuardach táirgí a mbaineann úsáid as an nGaeilge, ó chártaí agus potaireacht, go míreanna mearaí agus leabhair, chomh maith le go leor ábhar eile.

Ní cainteoirí Gaeilge iad Rosaleen ná Thomas go fóill, ach tá said ag foghlaim. Bhí cónaí ar Rosaleen in go leor tíortha éagsúla agus bhain sí sult i gcónaí as teangacha a fhoghlaim tríd í féin a thumadh sa teanga sin. Tá Fraincis, Araibis agus Iodáilis aici, dá bhrí sin, ní fada go mbeidh Gaeilge ar a toil aici chomh maith. Dúirt sí linn go mba bhreá léi dá labhródh a cuid custaiméirí léi trí mheán na Gaeilge ionas go gcuideoidís léi í a fhoghlaim.

Lúnasa is a new business run by Rosaleen and Thomas. It sells fabulous gifts and handmade products many of which are 'Déanta i Mhaigh Eo' (Made In Mayo) It also offers taster craft sessions in the studio and has a packed calendar of craft courses. The name of the shop has a special meaning about the connection with Rosaleen's dad, a native of Belmullet.

Lúnasa promotes Irish language products and in this little treasure trove you will find some beautiful items in Irish. They actively look for products that use the Irish language from cards and pottery, to jigsaws and books as well as many other things.

Rosaleen and Thomas are not Irish speakers yet, but are learning. Rosaleen has lived in different countries and always loved learning the language by immersion and has French, Arabic and Italian in her repertoire so it won't be too long before Irish is in there as well. She told us she would be delighted if her customers spoke to her in Irish to help her learn.

Teagmháil | Contact

  • Address: Church Street, Béal an Mhuirthead, Co. Mayo, Ireland
  • Phone: (083)1339797
  • Categories: SHOPS