Little Gem Puppets

Is cuideachta é Little Gem Puppets, curtha ar bun ag Carmel Balfe, a chuireann seónna puipéad agus ceardlanna ar fáil do pháistí. Bíonn na seónna spraíúil, idirghníomhach, beo agus is breá leis na páistí iad. Déanann siad seónna do leabharlanna, féilte sráide, féilte ealaíon, laethanta oidhreachta, scoileanna agus cóisirí agus is féidir leis na ceardlanna bheith ina gceardlanna oscailte d'imeachtaí móra poiblí nó tionscadail fhadtéarmacha le grúpa chun seó puipéad nó scannán a chruthú, a fhorbairt nó a chur ar ardán.

Is féidir le Little Gem Puppets seónna a dhéanamh go dátheangach nó go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Cuireann said ceardlanna dhátheangacha ar fáil freisin a spreagann na grúpaí chun caidreamh a dhéanamh leis na puipéid as Gaeilge.

Spreagann Little Gem Puppets gach duine leis an draíocht a aimsiú!

Little Gem Puppets is a company created by Carmel Balfe which provides children's puppet shows and workshops. Their shows are fun, interactive, live and very popular. They perform for libraries, street festivals, arts festivals, heritage days, schools and parties and their workshops range from open workshops for large public events to long term projects working with a group to create, develop and perform a puppet show or film.

Little Gem Puppets can perform their shows bilingually or entirely through the medium of Irish. They also provide bilingual workshops encouraging the groups to interact with the puppets as Gaeilge.

Little Gem Puppets encourages everyone to Find the magic!

Teagmháil | Contact