Ionad Deirbhile Eachléim

Is grúpa fhorbartha pobail iad Ionad Deirbhile Teo atá cláirithe leis an gCumann Cairdeas. Oibríonn an grúpa seo ar son caomhnú, forbairt agus cur chun cinn Gaeltacht Maigh Eo atá lonnaithe ar leithinis an Mhuirthead.I measc na dualgaisí atá ag an gComharchumann ná riaracháin an Scéim Sóisialta Tuaithe agus seirbhisí pearsanta agus gairmiúla a chur chun cinn don mhórphobal Iorrais agus do na cuairteoirí atá ag fanacht sa cheantar.

Ionad Deirbhile is a Community Development Group which is registered with the Friendly Societies.This group is heavily involved in the promotion, preservation and development of the Mayo Gaeltacht which is situated on the Mullet Peninsula.Among the duties of this cooperative is the administration of the rural social scheme including the promotion of personal and professional opportunities for the wider community and visitors to the area.

Teagmháil | Contact

  • Address: An Eachléim,
  • Website: http://ionaddeirbhile.ie/
  • Phone: 097 85727
  • Irish Speakers: Máire Ruadhain (097 85727 comhardeirbhile@gmail.com)
    Oliver O'Cádhla (097 85727 comhardeirbhile@gmail.com)
  • Categories: