Cló Mhaigh Eo

Is foilsitheoirí leabhar iad Cló Mhaigh Eo ata lonnaithe i gClár Chlainne Mhuiris a chuireann leabhar árdchaighdeán trí mheán na Gaeilge ar fáil do pháistí, dhéagóirí agus léitheoirí fásta. Foilsíonn siad úrscéalta grafacha i nGaeilge freisin a bhfuil tóir idirnáisiúnta orthu. Baineann foghlaimeoirí ar fud an domhain, idir óg agus aosta, an-leas as na pictiúrleabhair de chuid Chló Mhaigh Eo. Is iad Colmán Ó'Raghallaigh agus a bhean chéile Mairéad, múinteoirí an bheirt acu, a bhunaigh Cló Mhaigh Eo i 1995. Ta cáil ar Cholmán mar scríbhneoir do pháistí agus do dhaoine óga. I measc na leabhar ata scríofa aige, tá an tsraith iomráiteach leabhar faoin gcarachtar, Ruairí. Is é an sprioc atá ag Cló Mhaigh Eo ná leabhair a fhoilsiú a bheadh difriúil ó thaobh ábhair agus ealaíne de. Ta chuile leabhar ata foilsithe acu ar fáil ón suíomh idirlín luaite thíos.

Cló Mhaigh Eo is an publishing company based in Claremorris, Co. Mayo which produces high quality Irish language books for children, teenagers and adults. They also publish a series of internationally acclaimed Irish language graphic novels. Irish language learners, both young and old, from all over the world benefit greatly from these high quality illustrated books. Colmán Ó'Raghallaigh and his wife Mairéad, who both work as teachers, founded Cló Mhaigh Eo in 1995. Colmán is an accomplished children's writer with a gift for writing for young people. Among his most well-known publications is the illustrated book series about the character, Ruairí.  The aim of Cló Mhaigh Eo is to publish books which are unique and different in terms of their subject and artwork. All books are available to purchase from their website.

Teagmháil | Contact

  • Address: Drumneen, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo,
  • Website: http://www.leabhar.com/
  • Phone: 094 9371744
  • Irish Speakers: Colmán O Raghallaigh (094 9371744 colman@leabhar.com)
  • Categories: