Castle Book Shop

 
Is le Kathryn Brennan agus a mac Daithí, iar-scoláire de chuid Scoil Raifteirí, an siopa leabhar seo. Ní hamháin go bhfuil rogha leathan leabhair Gaeilge ann idir leabhair do pháistí, leabhair do dhaoine fásta, agus leabhair d’fhoghlaimeoirí na teanga ann le ceannach, ach is féidir leabharmharc le Gaeilge air a cheannach don leabhar, nó muna bhfuil leabhar roghnaithe agat is féidir ‘Dearbhán Bronntanais’ a cheannach agus do chuid earraí uilig a chur i mála deas de chuid an Castle Book Shop leis ‘An Siopa Leabhar’ scríofa air.
Is léir go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach don ghnó agus í le feiceáil ar bheagnach chuile chomhartha sa siopa, sna fógraí agus sna taispeántais fuinneoige. Tagann custaiméirí faoi leith isteach sa siopa mar gheall gur féidir leo a gcuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Bíonn an siopa ag plé le Gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta chomh maith.

This bookshop lies under the ownership of Kathryn Brennan and her son Daithí, a past-pupil of Scoil Raifteirí. Not alone does the shop stock a broad range of Irish language books catering for children, adults and learners of the language, but you can also pick up an Irish bookmark to accessorise your purchase or a Gift Voucher as Gaeilge if you need more time to make a decision, all of which you can pop into a nice little Castle Book Shop bag with An Siopa Leabhar printed on it.                                                                                                                                           
It is clear that Irish is important to this business with almost every sign, notice and window display in the shop displaying some Irish. Certain customers choose to come to the shop for the reason that they know they can conduct their business through Irish here. The shop also deals with Gaelscoileanna and with schools in the Gaeltacht.

Teagmháil | Contact

  • Address: Castle Street, Castlebar, Co. Mayo, Ireland
  • Website: http://www.mayobooks.ie/
  • Phone: 094 9024422
  • Irish Speakers: David Brennan (094 9024422 )
  • Categories: SHOPS