Blas Glas

Tháinig Beryl McCrainey Slevin go hÉirinn ar chuairt ó San Francisco don chéad uair i 1995, agus thit sí i ngrá leis an tír agus an teanga. Thosaigh sí ag foghlaim na teanga, agus i 2006 bhog sí go Béal an Átha, agus an bhliain dár gcionn bhunaigh sí a comhlacht Blas Glas: feirm orgánach a chuireann glasraí d’ardchaighdeán ar fáil do bhialanna agus óstáin áitiúla.

Is léir go bhfuil tionchar mhór ag an Gaeilge ar shaol Beryl agus í fite fuaite i chuile ghné dá gnó – comharthaíocht, lipéidí agus adhmhálacha, agus tapaíonn sí gach deis a rá leis an mórphobal go bhfuil Gaeilge aici agus go bhfuil sí breá sásta í a labhairt. Déanann sí a dícheall Gaeilge a labhairt le chuile dhuine a thagann chuig an margadh áitiúil, agus cuireann sé ionadh orthu go bhfuil Meiriceánach ag déanamh iarrachta Gaeilge a labhairt leo. Má théann tú chuig an margadh faoi láthair cloisfidh tú go leor daoine ag déanamh iarrachta an chuid Gaeilge atá acu a úsáid, agus tá siad uilig ag baint sult agus tairbhe as.

Tá Beryl den tuairim gur teanga álainn agus uathúil í an Ghaeilge, agus go mbíonn bearna ann idir an Ghaeilge agus an Béarla nuair atáthar ag déanamh cur síos ar an stair, ar an oidhreacht agus ar an gcultúr. Ar nós na Normannach a tháinig roimpi, tá Beryl níos Gaelaí ná na Gaeil iad féin!

Beryl McCrainey Slevin visited Ireland from California for the first time in 1995, and she fell in love with the country and with the language. She started learning Irish, and in 2006 she came to Ballina and a year later she founded Blas Glas: an organic farm which supplies high quality vegetables to local restaurants and hotels.             
It is clear that Beryl loves Irish and has it entwined in every aspect of her business – between signage, labels and receipts, and she takes every opportunity to show the community that she has Irish and that she’s happy to speak it. She tries to speak Irish to everyone who comes to the local market, and surprises many that an American is making such an attempt to speak Irish to them! But now there are lots of people at the market trying to use whatever bit of Irish they have, and they’re thoroughly enjoying it. 


Beryl thinks that Irish is a beautiful and unique language, and that there’s a great gap between Irish and English when it comes to describing history, heritage and culture.  Like the Normans who came before her, Beryl is more Irish than the Irish themselves!

Teagmháil | Contact

  • Address: Quignashee, Ballina, Co. Mayo, Ireland
  • Phone: 085 7689274
  • Irish Speakers: Beryl McCrainey Slevin (085 7689274 blasglas@gmail.com)
  • Categories: FOOD & DRINK