Achill Island Hotel

Tá Gaeilge ag gach duine atá ag obair in Óstán Oileán Acla, an chuid is mó acu líofa. Is rud nádúrtha é an Ghaeilge a chloisteáil san Óstán seo, tá siad suite i gceantar Gaeltachta agus tá siad sásta freastal ar phobal na Gaeltachta. Fiú don té nach bhfuil Gaeilge acu is breá leo í a chloisteáil.


Tá an Ghaeilge le feiceáil i chuile ghné den ghnó, tá an suíomh idirlín ar fáil i nGaeilge, tá comharthaíocht, póstaeir agus fógraí i nGaeilge le feiceáil timpeall an Óstáin, tá pacáiste eolais i nGaeilge le fáil do chuairteoirí atá ag fanacht san Óstán.


Is le Úna Bn. Uí  Lochlann an t-óstán 26 seomra seo; tá Gaeilge aici féin agus ag a beirt mhac Cathal agus Micheál atá ag obair ins an Óstán. Tá Gaeilge ag Síle Ní Ghiontaigh, Síle Ní Cheaffraigh agus Laura Ní Ghiontaigh a bhíonn ag obair san Óstán ar bhonn phártaimseartha chomh maith. Má labhraítear i nGaeilge leo, bíodh cinnte go bhfreagrófar i nGaeilge thú!

Everyone who works in Óstán Oileán Acla has Irish, and the majority of them speak it fluently. It’s perfectly natural to hear Irish spoken in this hotel, they’re located in the Gaeltacht and serve a Gaeltacht community. And even people who don’t have Irish love to hear the language spoken.


Irish is visible in every aspect of the business: their website is available in Irish, there is Irish on the signage, posters and notices around the hotel, and there’s an Irish information pack available to guests staying in the hotel.

This 26 bed hotel belongs to Mrs. Úna Ní Lochlann; she speaks Irish herself as do her two sons Cathal and Micheál who work in the hotel. Síle Ní Ghiontaigh, Síle Ní Cheaffraigh and Laura Ní Ghiontaigh who work part-time in the hotel also speak Irish. If you speak to them in Irish, you can be guaranteed of a reply in Irish too!

Teagmháil | Contact

  • Address: Gob an Choire,
  • Website: http://www.achillislandhotel.com/
  • Phone: 098 45138
  • Irish Speakers: Una McLoughlin (098 45138 reservations@achillislandhotel.com)
  • Categories: Hotel