A Stór

D’oscail muintir Heverin an siopa éadaí ‘A Stór’ ar an 3 Márta 2010, i bhfoirgneamh stairiúil seanbhunaithe. ‘Teach na nGael’ a tugadh air ó 1886 i leith agus mar gheall air sin rinneadh cinneadh omós a thabhairt do stair agus oidhreacht na háite agus ainm Gaeilge a tabhairt don fhoirgneamh nua. Téarma muirnéise atá i gceist le ‘A Stór’ agus mar gheall ar an ngrá a bhíonn ag mná dá gcuid stíle, ceapadh go raibh an t-ainm feiliúnach go leor don siopa faisean seo!

Taitníonn an t-ainm go mór le daoine; is iomaí custaiméir a luann cé chomh cliste is atá sé,  agus is iomaí turasóir a chuireann ceist faoi. Cothaíonn sé bród inár n-oidhreacht dúchais, bíodh sé sa bhaile inár tógadh thú nó do theanga dúchais. Bealach an-éifeachtach atá ann chun idirdhealú a dhéanamh idir siopa éadaí áitiúil agus na siopaí móra idirnáisiúnta.


Is iad Áine, Tara agus Eoin Heverin atá i gceannas ar an siopa agus tá Gaeilge mhaith ag an triúr acu, agus cé nach féidir leo a rá go bhfuil siad líofa, déanann siad a ndícheall an Ghaeilge a úsáid sa siopa seo cibé bealach agus is féidir leo. Tá suaitheantas aitheantais i nGaeilge ag an bhfoireann á gcur iad féin in aithne agus a léiriú go bhfuil siad toilteanach an Ghaeilge a úsáid, tá Gaeilge le feiceáil ar na cártaí gnó acu, agus tá clár dubh crochta in aice leis an scipéad airgid ag cur an ‘Focal an Lae’ in iúl do na custaiméirí. Agus tar éis do chuid siopadóireachta a dhéanamh feicfidh tú ‘Go raibh maith agat’ scríofa ar bhun d’admhála, agus comhartha a ghuíonn slán agus beannacht ort.


Tá an Ghaeilge tábhachtach dóibh, agus níl aon bhealach níos éifeachtaí lena rá ná an mana atá in úsáid ar na cártaí gnó acu:– ‘Éireannach agus Bródúil as!’

 
The Heverin family opened their boutique ‘A Stór’ on the 3rd March 2010 in a building with a long historical tradition. The building has been known as ‘Teach na nGael’ since 1886, and out of respect for the history and heritage of the place it was decided to give an Irish name to the newly renovated building. ‘A Stór’ is a term of endearment, and when you consider the love women have for style, this name was considered quite appropriate for a fashion outlet!
 
People have received the name very well; many customers comment on it’s cleverness and many tourists inquire about it. It harbours a sense of pride in our native heritage, be it in our home towns or in our native language. The Irish name has proven very effective in distinguishing the shop as a local enterprise as apart from the large multinational chains of clothes shops.

Áine, Tara and Eoin Heverin manage the shop and they all have very good Irish, and while they can’t claim to be fluent, they do their best to use Irish in the shop wherever possible. The staff wear Irish name badges which both identifies them and shows that they’re happy to speak Irish, they use Irish on their business cards and there’s even a blackboard hanging beside the till with a ‘Focal an Lae’ for the customers. And on completing your purchase you will find ‘Go raibh maith agat’ on your receipt and a sign on the way out wishing you ‘slán agus beannacht’.
 
Irish is important to this business, and what better way to express it than in their motto on their business cards – ‘Éireannach agus Bródúil as!

Teagmháil | Contact

  • Address: Ellison St.,
  • Phone: 094 9044010
  • Irish Speakers: Áine Heverin (094 9044010 )
  • Categories: SHOPS